• Meer dan 50.000 tevreden klanten
 • AFM vergunning
 • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €58.041 | Zilver: €709

1:00

27. Waarom stijgt of daalt de goudprijs?

Waarom stijgt of daalt de goudprijs?

Om een goede voorspelling te kunnen geven van wat de goudkoers gaat doen is het van belang te weten wat de goudkoers eigenlijk beïnvloedt. Bij deze vraag zullen we dan ook ingaan op welke factoren de goudkoers bepalen.

Wat is de goudkoers:

Allereerst zullen we kort stilstaan bij wat de goudkoers is. Door het de goudkoers te noemen lijkt het al snel dat er één universele goudkoers is. Niets is minder waar. Er zijn verschillende goudkoersen die gehanteerd worden door gerenommeerde wereldwijde bedrijven.

De goudkoers wordt meestal uitgedrukt in de Amerikaanse gewichteenheid troy ounce, dit is 31,103 gram. De volgende koersen worden veel gehanteerd.

Factoren goudkoers:
Er zijn veel verschillende factoren die de goudprijs bepalen. In essentie gaat het hierbij om vraag en aanbod van goud. Zowel de vraag naar fysiek goud als naar ‘goud op papier’. Hieronder worden de verschillende factoren beschreven.

  • 1. Vraag naar goud;
   Allereerst wordt de goudkoers bepaald door de vraag naar goud. Dit is een oud economisch principe, hoe meer vraag er naar goud is hoe hoger de prijs zal zijn. Deze vraag wordt met name beïnvloed door de volgende partijen:
      a. Azië; China en India hebben een grote behoefte aan goud. In 2011 is China India voorbijgelopen in grootste afnemer van goud. Deze vraag naar goud in Azië geeft een sterke stimulans aan de prijs van goud.
      b. Centrale banken; centrale banken hebben de afgelopen periode grote hoeveelheden goud opgekocht. Het lijkt erop dat ze in plaats van de euro kiezen voor goud als alternatief van de dollar.
      c. Beleggers; goud wordt ook steeds meer gebruikt in de beleggingsportefeuille. Hierbij wordt goud enerzijds gezien als een veilige belegging anderzijds wordt door de stijgende koers ook belegd in goud voor het rendement.

  • 2. Aanbod van goud;
   Het systeem van de goudkoers bestaat uit vraag en aanbod. Decennialang hebben  banken juist hun goud verkocht. Hiervoor geldt uiteraard hoe meer goud er wordt aangeboden hoe meer de prijs onder druk komt te staan. Doordat de banken op dit moment veelal meer inkopen dan verkopen heeft dit momenteel een opdrijvend effect voor de goudkoers. Naast de handel in goud zijn er nog twee factoren die van invloed zijn op de aanbod van goud:
      a. Goudproductie en goudontdekkingen; door de productie van de goud kan er meer goud in de markt gebracht worden. Dit is een intensief proces, waardoor dit geen grote bedreiging is voor de goudprijs. Daarnaast wordt het steeds lastiger om goud te delven, aangezien de meer eenvoudige delfplaatsen reeds uitgeput zijn.
      b. Bestaand goud; naast de productie van goud is er veel goud in omloop. Een groot deel hiervan is verwerkt in sieraden. Door de hoge goudkoers wordt steeds meer ‘oud’ goud ingeleverd waardoor het aanwezige goud ook weer in de handel kan komen.

  • 3. Economie; de economische situatie is essentieel voor de vraag naar goud. Een lange periode heeft goud een negatieve correlatie laten zien met de handelsbeursen. Ondanks dat deze negatieve correlatie een periode in 2011 is losgelaten kunnen we wel stellen dat hoe meer onzekerheid er heerst over de economie hoe meer de toevlucht wordt gezocht in goud.

  • 4. Dollarkoers; de goudprijs wordt uitgedrukt in dollars. Hierdoor heeft de dollarkoers uiteraard een grote invloed op de goudkoers. Als de dollar sterker wordt zal het goud in euro’s minder waard worden.

  • 5. Politieke onrust; goud wordt gezien als een veilige haven. Een stabiele factor in tijden van onrust. Het vertrouwen wat goud de afgelopen eeuwen gecreëerd heeft zorgt ervoor dat in goud een toevlucht wordt gezocht in tijden van politieke onrust.

  • 6. Inflatie (geldontwaarding); oplopende inflatie zorgt over het algemeen voor een toenemende vraag naar goud, aangezien dit wordt gezien als waardevast.

  • 7. Overheid; de overheid zou een grote invloed kunnen uitoefenen op de goudprijs.

Op dit moment is goud BTW-vrij. Als de overheid zou kiezen om een BTW-tarief toe te passen op goud zou dit grote gevolgen hebben voor de goudprijs. Op het zilver is hierin al een inmenging van de overheid zichtbaar.

Tot slot kunnen we er niet aan ontkomen te noemen dat er steeds meer critici spreken over een manipulatie van de goudmarkt door de grotere spelers op de markt.

>> Terug naar het overzicht