Actuele koersen (kg):
Goud €59.681
Zilver €729
    

Nieuw goudrapport van In Gold We Trust; wat staat erin?

Wouter WilmerWouter Wilmer

 

In Gold We Trust (IGWT), onderdeel van vermogensbeheerder Incrementum, brengt elk jaar een rapport uit over de stand van zaken ten aanzien van edelmetalen. Eind maart schreven we al een stuk over het voorproefje van het rapport dat was uitgebracht. Vandaag is het zeventiende rapport verschenen. Het nieuwe rapport doet niets af aan de positieve vooruitzichten die het preview chartbook ons beloofde in maart. Het rapport telt meer dan 400 pagina’s. Wat staat erin?

Volgens IGWT is er momenteel sprake van een ‘showdown’, wat ze definiëren als een moment waarop belangrijke zaken fundamenteel kunnen veranderen. Een dergelijke showdown is er nu op monetair en op geopolitiek vlak. Door deze twee belangrijke factoren staat ook de goudprijs op een belangrijk punt. Er zou er nog wel eens een glansrijke periode voor het edelmetaal kunnen aanbreken.

Monetaire showdown

In eerdere rapporten voorspelde IGWT al dat de lange periode van een lage rente op den duur consequenties zou gaan hebben. Jarenlang stonden de beleidsrentes erg laag en werden er over bankdeposito’s zelfs negatieve rentes geheven. Het rapport sprak daarom al langer de verwachting uit dat de inflatie zou toenemen en noemt de uitspraak van centrale bankiers in 2021 dat de inflatie tijdelijk zou zijn legendarisch. De inflatie bleek langduriger en hardnekkiger te zijn, waardoor centrale banken hun koers radicaal moesten bijsturen. IGWT noemt het dan ook niet verwonderlijk dat men al een lange tijd steeds minder vertrouwen heeft in de centrale bank. Een kanttekening is wel dat dergelijke uitspraken over de inflatie werden gedaan voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Door de oorlog schoten energieprijzen omhoog en dat zorgde voor een fors hogere inflatie.

Toch is er nu wel sprake van een trilemma, waarin de centrale bank niet tegelijkertijd voor prijsstabiliteit, marktstabiliteit en economische groei kan zorgen. Als centrale banken de rente verhogen heeft dat weliswaar een remmend effect op de inflatie, maar het zorgt ook voor grote onrust in de bankensector. De afgelopen tijd zagen we drie van de vier grootste bankfaillissementen in de Verenigde Staten nadat er ook in de cryptowereld al verschillende partijen waren omgevallen. Ook de economie heeft last van deze snelle renteverhogingen. Zo kwam afgelopen maand naar buiten dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal was gekrompen. Ook zien we een grote terugval van de kredietverlening, zowel in Europa als in de VS. Centrale banken lijken daarom te moeten kiezen tussen prijsstabiliteit en stabiliteit op de financiële markten, in de economie en de bankensector.

a IGWT volgt de Oostenrijkse school en wijst daarom op de fluctuaties in de business cycles door het beleid van centrale banken. De cyclus begint met de centrale bank die de economie stimuleert met een lage rente, waardoor financiële zeepbellen ontstaan en verkeerde investeringen worden gedaan. Als de rente vervolgens weer omhoog gaat door een hogere inflatie knappen deze zeepbellen, ontstaan er zombiebedrijven en belandt de economie in een recessie. De afgelopen decennia hebben al veel van deze cycli laten zien. Deze cycli zorgen weliswaar voor periodes van snelle groei, maar ook voor periodes van diepe financiële crises. Het zou volgens de Oostenrijkse school beter zijn deze cycli te minimaliseren. 

b

IGWT is ook niet gerust op de ontwikkeling van het monetaire aggregaat M2, de geldhoeveelheid in ruime zin. Deze indicator behelst niet alleen het basisgeld en het girale geld van huishoudens, maar ook kortlopende spaardeposito’s. De afgelopen decennia groeide de omvang van de geldhoeveelheid volgens deze definitie. Dit jaar lijkt M2 echter te dalen en dat is volgens IGWT verontrustend. Sinds de Tweede Wereldoorlog is M2 op jaarbasis niet meer geslonken. Eerder fases waarin M2 daalde werden opgevolgd door bankencrises, deflatie en economische malaise. Tijden zijn nu weliswaar sterk veranderd, toch is dit geen goed teken, aldus het rapport. 

cDe FED, de Amerikaanse centrale bank, heeft haar beleid van monetaire verkrapping al moeten afzwakken toen enkele middelgrote banken in Amerika omvielen. Volgens IGWT geeft dit gelijk de zwakte aan van ons financiële systeem. Als partijen zoals de Silicon Valley Bank omvallen als gevolg van krapper monetair beleid blijft er voor de centrale bank nog maar één optie over; nog meer liquiditeit verschaffen aan partijen die in de problemen zijn geraakt. De afgelopen jaren zijn al meerdere pogingen mislukt om de balans af te bouwen. En mocht de inflatie over een tijdje gezakt zijn, dan verwacht IGWT dat centrale banken juist harder zullen stimuleren en de inflatie juist weer extra zullen aanwakkeren. Onderstaande grafiek laat zien dat pogingen om de balans af te bouwen in veel gevallen juist eindigen met een verdere uitbreiding van de balans door nieuwe opkoopprogramma’s.

d

Schuld

IGWT is ook niet gerust op de hoeveelheid schuld die er momenteel is aangegaan. Vergeleken met 1970 is de hoeveelheid schuld enorm toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de hoeveelheid overheidsschuld, maar ook voor de schuld van de private sector. Dit zorgt er ook voor dat de FED de rente niet zo snel kan verhogen als in de jaren 70, toen er ook een hoge inflatie was. Het was de toenmalige voorzitter Paul Volcker die de rente sterk verhoogde, met een zware recessie als gevolg, de Volckershock. Hoewel de inflatie vandaag de dag ook erg hoog is, is de vergelijking met de Volckershock volgens IGWT niet juist. De rentegevoeligheid ligt met de huidige hoge schulden bijvoorbeeld veel hoger dan in de jaren zeventig. De centrale bank heeft het daarom moeilijker om de inflatie te beteugelen met haar rentebeleid.

e

Geopolitiek 

Ook op geopolitiek vlak is er veel onrust. Volgens het rapport ontstaan er twee machtsblokken; aan de ene kant de gevestigde orde, onder leiding van de Verenigde Staten. Aan de andere kant staan Rusland en China, die steeds vaker andere opkomende economieën aan hun zijde vinden. Het is interessant om te zien dat juist China, Rusland en de opkomende economieën de afgelopen maanden veel goud hebben toegevoegd aan hun reserves. Hierover hebben we ook op Holland Gold verslag gedaan.

Door goud te kopen hopen deze landen hun afhankelijkheid van de dollar de verminderen. China lijkt daar aardig in te slagen, want het land gebruikt de eigen renminbi nu vaker dan de dollar in transacties met het buitenland. In 2010 werd er nog nauwelijks gebruik gemaakt van de Chinese munt voor dergelijke transacties. Landen willen een alternatief voor de dollar, zeker na de harde sancties tegen Rusland na het uitbreken van de oorlog. Goud blijft in deze wereld één van de weinige apolitieke valuta en is daarom aantrekkelijk om aan te houden, aldus IGWT.

IGWT ziet ook een scenario waarin de wereldhandel afneemt, doordat verschillende bedrijven genationaliseerd worden die grondstoffen van strategisch produceren. Zo nationaliseerde Chili twee grote bedrijven die Lithium produceren en beperkte Indonesië de uitvoer van nikkel en tin om de binnenlandse productie niet te hinderen. Logistieke ketens worden sinds de coronacrisis al korter, ook dat is een teken dat de wereldhandel er na de coronacrisis en geopolitieke onrust anders uitziet dan ervoor.

Goud

Goud is van oudsher altijd al een waardevast product geweest. Het is niet dat de waarde van goud elk jaar stijgt, maar goud is op de lange redelijk waardevast. Het edelmetaal is daarom een heel goed wapen tegen inflatie. De koopkracht van een bankbiljet daalt daarentegen elk jaar. Het is dan ook niet zozeer dat de prijs van goud het elk jaar heel goed doet, maar eerder dat fiatgeld elk jaar inlevert aan koopkracht. In april bedroeg de inflatie op jaarbasis 5,2 procent, maar ook in normale jaren verliest geld elk jaar 2 procent aan waarde. Onderstaande grafieken laten zien hoe verschillende valuta en aandelenmarkten de afgelopen jaren hebben gepresteerd ten opzichte van goud.

f

g

Mede door eerdergenoemde monetaire en geopolitieke factoren staat goud op een interessant punt, aldus IGWT. Sinds 2009 zijn centrale banken goud gaan toevoegen aan hun reserves. Deze trend versnelde enorm na de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende sancties. Zo namen goudaankopen in 2022 met 152 procent toe ten opzichte van 2021. Daarmee was 2022 een recordjaar wat betreft goudaankopen. Daarentegen houden centrale banken minder buitenlandse deviezen aan. Turkije was de grootste afnemer van goud en kocht 148 ton goud. China stond op de tweede plek, gevolgd door Egypte. Het is interessant om te zien dat ook grote olie-exporteurs als Iraq en Qatar veel goud aan hun reserves toevoegen.

h

IGWT verwacht daarom een zogenaamde bull-market voor goud die deels is aangewakkerd door de hoge vraag vanuit centrale banken. Daarnaast zullen ook investeerders zich willen beschermen tegen hoge inflatie en onzekerheid. Hoewel de vraag naar goud vanuit investeerders nu nog beperkt is, verwacht IGWT daarin snel een keerpunt, waardoor de prijs van goud explosief zou kunnen gaan stijgen. De maand maart zag door de onrust in de bankensector weer een toestroom naar ETF’s van goud. Dat geeft aan dat investeerders snel hun toevlucht in edelmetaal zoeken in het geval dat er onrust ontstaat. Een nieuwe gebeurtenis, zoals het niet tijdig verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond, samen met de enorme vraag vanuit centrale banken, kan volgens IGWT de goudprijs doen stijgen, zo lezen we in het rapport.

Er is volgens IGWT dus reden genoeg om optimistisch te zijn over edelmetaal. De huidige geopolitieke onrust blijft waarschijnlijk nog wel enige tijd aanhouden en ook de inflatie is niet zomaar teruggebracht naar twee procent. De komende tijd zal uitwijzen of IGWT het bij het rechte eind heeft. 

 

 Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren.    

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Ontvang wekelijks de laatste analyses over de goudmarkt, macro-economie en het financiƫle systeem.
Wouter Wilmer
Wouter Wilmer