De Russische centrale bank zou overwegen goud te kopen via de goudbeurs in Moskou, zo meldt Reuters op basis van twee goed ingevoerde bronnen. De centrale bank is de grootste afnemer van goud en kan daarom een belangrijke impuls geven aan de beurs van Moskou, waar men pas sinds 2013 goud verhandeld. Op deze beurs wordt relatief weinig goud verhandeld, maar daar kan verandering in komen als de centrale bank via dit kanaal edelmetaal wil aankopen.

De centrale bank van Rusland heeft de afgelopen jaren al honderden tonnen goud gekocht, grotendeels via rechtstreekse 'over the counter' transacties met banken. Dat is de meest gebruikelijke methode voor centrale banken, omdat ze op die manier discreet goud kunnen verhandelen zonder de prijs direct te beïnvloeden.

Het is dan ook de vraag waarom de centrale bank nu overweegt goud te kopen via de beurs van Moskou. Een mogelijke verklaring is dat Rusland de transparantie in de goudmarkt wil verbeteren, aangezien de Russische centrale bank dat ook in andere financiële markten lijkt na te streven.

Rusland blijft goud kopen

Uit cijfers van de centrale bank blijkt dat Rusland in de eerste negen maanden van dit jaar al 131 ton goud aan haar reserves heeft toegevoegd. De centrale bank ziet de goudreserve als een vorm van diversificatie, omdat deze in tegenstelling tot valutareserve niet gevoelig is voor politiek risico.

Dat risico is met de invoering van Westerse sancties sinds 2014 aanzienlijk toegenomen. In Rusland is de centrale bank de grootste afnemer van het edelmetaal, de particuliere vraag naar goudbaren en munten is door het hoge belastingtarief zeer gering.

Russische centrale bank wil goud kopen via goudbeurs Moskou