• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €54,239 | Zilver: €663

1:00

Joseph Wang: "Goud is meer hedge tegen overheden dan tegen inflatie"

Datum 10 aug. 2022   Categorieën Categorieën: Economisch Nieuws
Joseph Wang:

 

Door toenemende financiële repressie van overheden en banken valt er steeds meer voor te zeggen om fysiek goud te bezitten. De waarde van goud zit hem vooral in het feit dat het buiten het financiële systeem valt en dus niet zo makkelijk in beslag genomen kan worden als bijvoorbeeld banktegoeden. Dat zegt Joseph Wang, voormalig handelaar van de Federal Reserve, in een interview met Paul Buitink. In dat interview legt hij ook uit hoe de repomarkt werkt, wat bankreserves zijn en welke rol de centrale bank daarin speelt, onderwerpen die hij ook behandelt in zijn boek Central Banking 101.

Wang vertelt hoe de Amerikaanse centrale bank tijdens de coronacrisis moest ingrijpen om de liquiditeit in de obligatiemarkt te ondersteunen. Veel marktpartijen hadden geld nodig en probeerden tegelijkertijd hun staatsobligaties te verkopen. Maar omdat de belangrijkste handelaren niet de balanscapaciteit hadden om dat allemaal op te kopen ontstond er paniek in de markt. Zelfs de koersen van Amerikaanse staatsobligaties begonnen toen te dalen. Om de markt te ondersteunen trad de Federal Reserve op als lender of last resort, door het repo loket te openen en staatsobligaties op haar balans te zetten.

Wang legt uit dat de markt Amerikaanse staatsleningen gebruikt als vorm van geld, omdat deze obligaties onder normale omstandigheden heel makkelijk op de repomarkt uitgeleend kunnen worden tegen cash. Zelfs het opnieuw uitlenen van staatsobligaties komt vaak voor, een praktijk die handelaren rehypothecation noemen.

Lender of last resort

Wang legt uit dat er voor de financiële crisis van 2008 maar $50 miljard aan reserves in het banksysteem zaten. Hadden banken niet genoeg reserves, dan moesten ze bezittingen verkopen. Door opkoopprogramma's van de centrale bank zitten er nu $3,5 tot $4 biljoen aan reserves in het systeem. Daardoor is de kwetsbaarheid van de bankensector afgenomen, maar is de moral hazard in het financiële systeem juist toegenomen.

Wang verwachten dat centrale banken de komende jaren nog actiever zullen worden in het ondersteunen van de markt. Zo is de Fed nog steeds actief in de repomarkt, terwijl het nu al bijna drie jaar geleden is dat ze actief moest ingrijpen om een infarct in het financiële systeem te voorkomen. Met het opkopen van staatsobligaties en bedrijfsobligaties ondersteunen centrale banken de markt, een beleid dat volgens Wang vooral gunstig is geweest voor vermogende mensen die veel financiële activa bezitten.

Valutareserves

Volgens Wang is de Amerikaanse dollar nog steeds de belangrijkste munt. Veel landen houden dollarreserves aan, omdat deze valuta het meest liquide is. Ook lenen veel opkomende markten in dollars, omdat er in de dollarmarkt vaak meer geld beschikbaar is en de rente meestal lager is. Het risico van lenen in dollars is dat opkomende markten in de knel kunnen komen als de waarde van de dollar stijgt.

Een ander risico van het aanhouden van dollarreserves werd zichtbaar toen Westerse landen besloten de valutareserves van Rusland te blokkeren. Dit geeft volgens Wang aan dat het aanhouden van valutareserves ook een tegenpartijrisico met zich meebrengt. Landen die dit risico willen verkleinen zullen de komende jaren dan ook proberen meer handel te drijven met andere valuta en meer reserves aan te houden in bijvoorbeeld fysiek goud.

Klik hier voor het volledige interview