De goudprijs zat begin dit jaar in een opwaartse trend, maar de laatste maanden lijkt het edelmetaal vooral zijwaarts te bewegen. Een positief sentiment onder beleggers geeft momenteel vooral een impuls aan aandelen, om nog maar te zwijgen over de vlucht naar Bitcoin en andere virtuele munten.

In al dat geweld blijft goud achter, maar dat wil niet zeggen dat de rol van het edelmetaal is uitgespeeld. Sterker nog, dit zou wel eens een goed moment kunnen zijn om goud te kopen. David Fickling van Bloomberg denkt dat dit een goed moment kan zijn om in goud te stappen en zette de vier belangrijkste factoren op een rij die de komende tijd een positieve impuls kunnen geven aan de goudprijs.

1. Renteverhoging Fed

Deze week verhoogde de Federal Reserve voor de derde keer dit jaar de rente, naar een bandbreedte van 1,25% tot 1,5%. In theorie is een stijging van de rente ongunstig voor goud, omdat het edelmetaal geen cashflow oplevert. Maar de ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat de goudprijs juist positief reageerde op een renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank.

Toen de Federal Reserve begon met het verhogen van de rente kostte een troy ounce goud ongeveer $1.060. Sindsdien is de rente vier keer met 25 basispunten verhoogd, maar de goudprijs steeg in dezelfde periode tot $1.250 per troy ounce.

Kijken we naar de afgelopen twee jaar, dan valt op dat de goudprijs in de aanloop naar een renteverhoging steeds daalt. Maar op het moment dat de renteverhoging een feit is zien we de prijs juist weer omhoog schieten. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar het patroon lijkt zich nu wel weer te herhalen.

Goudprijs stijgt na renteverhoging Federal Reserve (Bron: Bloomberg)

2. Seizoen gunstig voor goud?

Kijken we naar de prijsontwikkeling van goud over de afgelopen vijf tot tien jaar, dat zien we ook dat er sprake is van een seizoenseffect. Gemiddeld bleek het edelmetaal in de maanden januari, februari, juli en augustus het beste te presteren, terwijl maart, mei en december over het algemeen de slechtste maanden zijn voor goud.

Dat blijkt geen toeval te zijn, want de periode dat het gele metaal het goed doet valt samen met het Diwali festival in India en het Chinese Nieuwjaar. Tijdens deze periodes wordt er veel goud gekocht in deze twee landen, die samen goed zijn voor bijna de helft van de wereldwijde vraag naar fysiek goud. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de goudprijs juist in deze periode de neiging heeft om te stijgen.

Goud doet het meestal goed in januari, februari, juli en augustus (Bron: Bloomberg)

3. Optimisme aandelenmarkt

Als het economisch goed gaat is de belangstelling voor goud kopen onder spaarders en beleggers doorgaans zeer gering. Het is dan ook niet vreemd dat er dit jaar veel minder beleggingsmunten verkocht zijn dan in voorgaande jaren. Maar na een bull market van acht jaar en met aandelenkoersen die in de Verenigde Staten op recordhoogte staan kun je de vraag stellen hoe lang dat nog goed gaat.

De Citigroup Surprise Index, die de verwachtingen van beleggers afzet tegen de werkelijke bedrijfsresultaten, bereikte onlangs het hoogste niveau sinds 2010. Dat betekent dat beleggers momenteel zeer hoge verwachtingen hebben, die tot teleurstellingen kunnen leiden als de toekomstige economische cijfers toch tegen blijken te vallen.

Verwachtingen van beleggers zijn momenteel uitzonderlijk hoog (Bron: Bloomberg)

4. Bitcoin crash?

Een vierde factor die de komende tijd een impuls kan geven aan de goudprijs is een mogelijke correctie of crash van Bitcoin. De virtuele munt is de laatste maanden bijna in een rechte lijn omhoog geschoten tot meer dan $18.000. Komt er een einde aan die wilde prijsstijging en duikelt de koers weer naar beneden, dan kan dat een positief effect hebben op edelmetalen als goud en zilver. Deze beleggingen zijn misschien niet zo spannend als Bitcoin en andere virtuele munten, wel hebben ze door de geschiedenis heen bewezen een veilige haven te zijn in onzekere tijden.

Het is natuurlijk mogelijk dat de prijs van Bitcoin nog veel verder gaat stijgen en dat virtuele munten een grotere rol gaan spelen als alternatief voor het fiatgeld van overheden en centrale banken. Maar de verwachtingen zijn nu zo hoog dat het nog maar de vraag is of die hoge prijzen van virtuele munten stand kunnen houden. Veel beleggers stappen nu in omdat ze een verdere prijsstijging verwachten, niet omdat ze de Bitcoin echt als betaalmiddel willen gebruiken. Gaat de prijs in de toekomst dalen, dan zullen veel speculanten net zo snel weer hun positie verkopen.

Prijsontwikkeling Bitcoin sinds 2010 (Bron: Coindesk)

Disclaimer: Hollandgold geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig gelezen worden. Beleggen brengt risico met zich mee en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Tip: Bij Hollandgold kun je sinds kort goud kopen met Bitcoin.