• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €56.171 | Zilver: €674

1:00

Havikachtige houding van de Federal Reserve drukt goudprijzen

Datum 16 aug. 2023   Categorieën Categorieën: Beleggen in goud
Havikachtige houding van de Federal Reserve drukt goudprijzen

 

De prijzen van goud zijn recentelijk gedaald door de aanhoudende havikachtige benadering van de Federal Reserve, die de deur open laat voor een mogelijke verdere renteverhoging te midden van aanhoudende inflatiedruk. Deze observaties komen rechtstreeks uit de notulen van de centrale bank's monetaire beleidsvergadering in juli.

De notulen boden een beperkt inzicht in het komende monetaire besluit in september. Toch blijkt uit de documenten dat het Comité van plan is haar besluitvorming te baseren op inkomende data. De notulen laten een lichte neiging zien naar een verkrapping van het beleid. De deelnemers benadrukten de noodzaak van een restrictief monetair beleid om de inflatie terug te brengen naar het 2% doel van het Comité. Daarbij wijzen ze op de voortdurende economische onzekerheden. De consensus is dat toekomstige beleidsbeslissingen gebaseerd moeten zijn op een totaalbeeld van alle nieuwe informatie en de implicaties hiervan op de economie en inflatie.

De goudmarkt in deze omgeving

Traditioneel gezien heeft het verkrappen van het monetaire beleid een negatiege invloed op de prijs van goud. Echter, is te zien dat ondanks de rentestijgingen de afgelopen maanden goud zich alsnog goed standhield ten opzichte van de stijging van de rente. Als voorbeeld noteert goud nu €56.000,- per kilo vergelijkbaar met de prijs van vorig jaar toen de rente fors lager stond. 

Focus op inflatie en economische vooruitzichten

De notulen van de FOMC laten zien dat het Comité zijn aandacht vooral richt op inflatie. Enkele leden suggereerden zelfs dat de rentetarieven verhoogd moeten worden om consumentenprijzen terug te brengen naar de 2% doelstelling van de centrale bank. De noodzaak van verdere data over inflatie en aanwijzingen dat vraag en aanbod beter in balans komen, werden benadrukt. Dit om er zeker van te zijn dat de inflatiedruk vermindert.

Hoewel de economie veerkrachtig blijkt en de arbeidsmarkt sterk blijft, zijn er zowel neerwaartse risico's voor de economische activiteit als opwaartse risico's voor het werkloosheidspercentage. Een interessante noot was dat de centrale bank nu geen milde recessie meer voorziet voor dit jaar, maar eerder een groei beneden de trend in 2024 en 2025.

Interne meningsverschillen en toekomstige verwachtingen

Ondanks de havikachtige houding, tonen de notulen aan dat er meningsverschillen zijn binnen het Comité. Sommige leden adviseerden om de rente in juli ongewijzigd te laten. Daarbij zijn er speculaties dat de Federal Reserve de rente mogelijk nog één keer kan verhogen in deze verstrakkingscyclus. Met het huidige restrictieve monetaire beleid zien sommige leden groeiende risico's in beide richtingen voor de economie. De nadruk wordt gelegd op het vinden van een balans in beleidsbeslissingen om zowel onbedoelde overmatige verstrakking als onvoldoende verstrakking te voorkomen.

De havikachtige houding van de Federal Reserve heeft mogelijk implicaties voor de goudprijzen en het bredere economische landschap. Terwijl de centrale bank haar pad voorwaarts bepaalt, blijven beleggers en economen het nauwlettend in de gaten houden. 

 

 Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren. 

 

Bron:Kitco

Auteur: Neils Christensen