• Meer dan 50.000 tevreden klanten
 • AFM vergunning
 • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €54,239 | Zilver: €663

1:00

De verschillende mogelijkheden voor het opslaan van edelmetaal

Datum 23 nov. 2021   Categorieën Categorieën: Beleggen in goud, Beleggen in zilver
De verschillende mogelijkheden voor het opslaan van edelmetaal

 

Wanneer u de stap neemt om edelmetaal bij ons aan te kopen, dan is het belangrijk dat het ook veilig voor u wordt opgeslagen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw goud of zilver in eigen beheer opslaan of u kunt er voor kiezen om uw edelmetaal veilig en verzekerd op te slaan bij een externe partij. Beide alternatieven zijn interessant en is afhankelijk van waar uw voorkeur ligt en van wat uw risicoafweging is. Om u bij deze keuze te helpen, gaan wij in dit artikel dieper in op de voor- en nadelen van de verschillende manieren van opslag.

De gebruikelijkste manieren voor de opslag van edelmetaal zijn:

 • - In eigen beheer
 • - Bij een externe partij, eventueel verzekerd, in de kluis

Edelmetaal in eigen beheer opslaan

Laten we beginnen met de voor- en nadelen van edelmetaal in eigen beheer opslaan. Een voordeel van in eigen beheer opslaan is de directe toegang tot uw metaal. Zo kan het edelmetaal verstopt worden in een schoenendoos of in een kluis wanneer deze thuis aanwezig is. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat de informatie over thuisopslag niet met anderen gedeeld wordt, zodat u hier geen onnodig risico loopt op diefstal of misschien zelfs wel een overval thuis. De belangrijkste voordelen van edelmetaal thuis opslaan zijn:

 • - U hebt altijd direct toegang tot het edelmetaal
 • - Nadat het edelmetaal is aangekocht, heeft u verder geen extra bewaarkosten 
 • - U kiest zelf hoe en waar het edelmetaal thuis wordt opgeslagen
 • - U kunt het edelmetaal makkelijk  zelf vervoeren naar andere locaties

De nadelen van edelmetaal thuis opslaan zijn:

 • - Edelmetaal is doorgaans zwaar bij een beperkt volume en vragen daarom bij opslag thuis veelal een goede, solide of stevige verpakking
 • - Edelmetaal kan bij opslag thuis vaak eenvoudiger gestolen worden of aanleiding geven tot een thuisberoving
 • - Verzekeringen keren het vervangingsbedrag mogelijk niet uit bij verlies, diefstal of beroving wanneer de waarde van de thuisvoorraad te groot is of het eigendom onvoldoende aangetoond kan worden
 • - Het edelmetaal kan beschadigd worden door bepaalde ongelukken in en rond het huis, natuurrampen, bij brand en of bij overstromingen
 • - Wanneer het bekend is dat u een voorraad aan edelmetaal heeft, kan dit mogelijk invloed hebben op uw gevoel van veiligheid in huis
 • - Bij verkoop moet het edelmetaal of opgestuurd/opgehaald worden of worden langsgebracht bij het aan-/verkoop kantoor

Edelmetaal opslaan bij een externe partij

Op het moment dat u kiest om uw edelmetaal bij een externe partij op te slaan is het belangrijk dat u eerst vooraf goed onderzoek doet naar deze vorm van opslag bij een derde. Aandachtspunten om rekening mee te houden zijn: de locatie, de reputatie van deze externe partij, de soort opslag, de fysieke afdekking van de risico’s en de vraag of jouw opslag verzekerd is en hoe? De bekendste manieren om edelmetaal extern op te slaan zijn: bankkluisjes, bullion banken en speciaal daarvoor gecreëerde opslagfaciliteiten. 

Edelmetaal opslaan in een bankkluisje

Een 'bank' kluisje huren bij een externe partij voor de opslag van edelmetaal is één van de mogelijkheden die u heeft. Het opslaan in een bankkluisje heeft  verschillende voor en nadelen:

Voordelen:

 • - Alleen jij hebt de sleutel tot de opslagruimte (kluisje)
 • - De inhoud is verzekerd tot een bepaald bedrag
 • - Het is met name geschikt en interessant voor het bewaren van munten door de beperkte inhoud van de opslagruimte

Nadelen:

 • - Vaak zijn dit soort kluizen alleen beschikbaar tijdens kantooruren
 • - Wanneer iets kwijtraakt bent u mogelijk niet verzekerd
 • - De ruimte is beperkt in inhoud vergeleken met andere vormen van externe opslag
 • - Er zijn kosten aan verbonden
 • - De inhoud kan mogelijk in beslag worden genomen of worden geconfisceerd

Edelmetaal opslaan bij een bullion bank

Het opslaan van edelmetaal bij een Builion Bank is ook een mogelijkheid om edelmetaal veilig en tegen een vergoeding te bewaren. Voorbeelden van dergelijke bullion banken zijn: JPMorgan Chase & Co. en HSBC Holdings Plc. Om aanspraak te maken voor opslag in deze kluizen moet u minimaal handelen in 1.000 oz goud of zilveren baren. Deze drempel maakt het voor veel particulieren minder interessant om op deze manier edelmetaal te bewaren.

Edelmetaal opslaan bij een gespecialiseerde opslagfaciliteit

Een veel voorkomende vorm van opslag van edelmetaal is het gebruik van gespecialiseerde opslagfaciliteiten. Dit zijn vaak private beveiligingsbedrijven, die gespecialiseerd zijn in het opslaan van edelmetaal, zoals goud, zilver, platina en paladium. Deze opslag faciliteiten kunnen in het land van de aankoop van edelmetaal zelf staan, maar ook wordt vaak de mogelijkheid van opslag in andere landen aangeboden. 

Via Holland Gold kan u uw edelmetaal opslaan bij Aunexum Safe. Met Aunexum Safe kunt u bijvoorbeeld uw edelmetaal opslaan in Zwitserland, Singapore of natuurlijk ook in Nederland. Opslag in Zwitserland of Singapore biedt naast geografische spreiding ook het voordeel van gunstige belastingregels. In beide genoemde landen is zilver bijvoorbeeld vrijgesteld van btw, terwijl dat in Nederland niet zo is.

Het edelmetaal dat hier ligt zijn 100% verzekerd en gealloceerd, dat wil zeggen in fysiek eigendom  van jou, opgeslagen. 

De voordelen hiervan zijn: 

 • - Het edelmetaal kan veilig en betrouwbaar bij Aunexum worden opgeslagen
 • - Al onze producten in opslag zijn individueel verzekerd en gecontroleerd
 • - Het in opslag gegeven edelmetaal is en blijft in opslag te allen tijde eigendom van de klant
 • - Onze kluizen hebben de hoogste veiligheidsniveau!

Aandachtspunten:

 • - Houd rekening met opslag- en verzekeringskosten en kosten voor in- en uitslag
 • - Wanneer het thuisgeleverd moet worden kan dit even duren, afhankelijk van wanneer het eerstvolgende transport plaatsvindt

Type accounts voor opslag

Buiten de verschillende fysieke locaties om edelmetaal op te slaan zijn er ook verschillende mogelijkheden om het edelmetaal op te slaan. Zo kan edelmetaal gescheiden worden opgeslagen, toegewezen worden opgeslagen en niet toegewezen worden opgeslagen. 

Wat dit precies betekent en welke  mogelijkheden van opslag Aunexum kan bieden wordt hieronder verder toegelicht.

Gescheiden opslag / segregated storage (AunexumSafe) 

Wanneer edelmetaal op een gescheiden manier worden opgeslagen, dan houdt dat in dat bestelling gescheiden van elkaar in de kluis worden opgeslagen. De producten die u koopt of aanlevert zijn dus exact dezelfde producten die u terugkrijgt als u deze voor uitlevering of voor verkoop opvraagt. Het edelmetaal blijft fysiek ongewijzigd in jouw bezit. De kluis waar het edelmetaal wordt opgeslagen fungeert dus alleen als een veilige en verzekerde opslaglocatie voor de aangekochte of aangeleverde edelmetaal. Deze vorm van opslag is over het algemeen wel wat duurder maar ook het meest veilig.  

Toegewezen opslag / allocated storage

Toegewezen opslag heeft veel overeenkomsten met gescheiden opslag. Het edelmetaal wordt  samen met het edelmetaal van anderen klanten opgeslagen in de kluis. Het verschil is hier alleen dat wanneer u uw eigen edelmetaal opvraagt, dat dit niet de exact dezelfde producten hoeven te zijn als die producten die u heeft aangekocht of die u heeft aangeleverd. Let wel, het aantal producten in opslag is wel hetzelfde als wat u heeft aangekocht of aangeleverd, alleen de serienummers en jaartallen kunnen afwijken van de oorspronkelijk aangeleverde edelmetaal. De waarde en de fysieke allocatie verschilt niet of nooit. Het belangrijkste voordeel van een toegewezen opslag is dat de kosten lager zijn dan die van de gescheiden opslag.

Het is wel van belang en ook zeker aan te raden om een eventuele muntenverzamelingen met intrinsieke waarde alleen op te slaan via een gescheiden opslag. Dit omdat munten met jaartallen en specifieke producteigenschappen extra waarde kunnen toevoegen boven op de spotprijzen voor het edelmetaal.

U kunt hier ook nog het principe van de gewichtsrekening toevoegen. In dat geval houdt de bewaarder een aantal grote goudstaven van 400 troy ounce en zilverbaren van 1.000 troy ounce aan, waarvan de klant een bepaald gewicht toegewezen krijgt. De aanbieder van deze opslag zorgt ervoor dat er voldoende goud en zilver in de kluis ligt om volledige dekking te garanderen. Deze vorm van toegewezen opslag heeft over het algemeen de laagste kosten.

Niet-toegewezen opslag / unallocated storage

Bij niet-toegewezen opslag is de volledige dekking van uw edelmetaal niet gegarandeerd. De baren zijn dus niet in bezit van de klanten zelf, maar staan op de balans van de banken en fondsen. Dit in tegenstelling tot de hier bovengenoemde varianten van edelmetaal opslag. Voorbeelden hiervan zijn ETF’s (exchange traded funds) die jaarlijks wat edelmetaal verkopen om hun kosten te dekken. Daardoor daalt de dekkingsgraad na verloop van tijd. 

Doordat het edelmetaal bij een niet toegewezen opslag volledig op de balans staat van de handelende banken en fonden en daarmee dus ook volledig eigendom is van deze banken en bedrijven kunnen zij het edelmetaal gebruiken om deze vervolgens uit te lenen of om deze als onderpand te gebruiken voor derivaten.


Omdat het edelmetaal bij deze vorm van opslag niet op naam van de klant staan, is er een risico op het moment dat zo’n bank of bedrijf failliet gaat. Alle het edelmetaal wordt dan namelijk samengevoegd met alle andere activa om zo schuldeisers zoals obligatiehouders af te kunnen betalen. Het restant wat overblijft wordt daarna pas uitbetaald aan de klanten!

Aunexum Safe

AunexumSafe biedt een veilige en een verzekerde opslag van fysiek goud, zilver, platina en palladium, naar keuze in Nederland, Zwitserland en Singapore. Wij doen dit op basis van gescheiden opslag. Onze locaties voldoen aan de allerhoogste internationale veiligheidseisen.

Alle voordelen van opslag bij Aunexum voor u op een rij

Wij hanteren zeer scherpe opslag tarieven en daarvoor krijgt u:

 • - Een veilige en ook volledig verzekerde opslag van uw edelmetaal op uw eigen naam
 • - Het in opslag gegeven edelmetaal blijft te allen tijde uw eigendom
 • - Wij bieden u de mogelijkheid tot bezichtiging van het door u in opslag gegeven edelmetaal
 • - Wij bieden u bescherming bij verkoop en  en uit opslag name door de onafhankelijke Stichting Derdengelden AunexumSafe
 • - Holland Gold biedt  garantie bij de terugkoop van het edelmetaal, maar u kunt uw edelmetaal natuurlijk ook altijd fysiek laten uitleveren
 • - U kunt altijd blijven profiteren van btw-vrij zilver, platina en palladium met opslag in Zwitserland

Wij hanteren een zeer transparante bedrijfsvoering naar onze klanten:

 • - U ontvangt periodieke overzichten van uw edelmetaal in opslag
 • - Er is een periodieke audit door onafhankelijke accountant
 • - U heeft toegang tot een online portal waarbij u alle documentatie kan raadplegen

Klik hier voor meer informatie over AunexumSafe.