• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €54,305 | Zilver: €656

1:00

Wat betekent een renteverhoging voor de goudprijs?

Datum 19 jan. 2022   Categorieën Categorieën: Beleggen in goud, Beleggen in zilver
Wat betekent een renteverhoging voor de goudprijs?

 

De rente loopt weer op en dat zet aandelenkoersen onder druk. Technologieaandelen zijn vanaf het hoogste niveau al met bijna 10% in waarde gedaald. Beleggers vrezen dat een renteverhoging door de Federal Reserve de koersen nog verder onder druk zal zetten. Maar wat betekent dat scenario voor de goudprijs?

Is een stijgende rente per definitie ook ongunstig voor goud? We hebben op Holland Gold al verschillende keren geschreven over de correlatie tussen de goudprijs en de reële rente. Daalt de rente na correctie voor de inflatie - de reële rente - dan is het aantrekkelijker om goud te bezitten. Het edelmetaal levert geen rente op, maar dat is meer dan negatieve rente op spaargeld. Stijgt de rente echter, dan wordt het minder aantrekkelijk om goud te kopen. Tot zover de theorie. Wat kunnen we verwachten nu de Amerikaanse centrale bank van plan is de rente te verhogen?

Lange rente loopt verder op

Deze week kwam de Duitse 10-jaars rente voor het eerst sinds 2019 weer even boven het nulpunt uit, wat wil zeggen dat deze obligaties weer een positief rendement geven. Ook in de Verenigde Staten loopt de lange rente in rap tempo op. Een Amerikaanse 10-jaars Treasury levert op het moment van schrijven 1,85% op, het hoogste niveau sinds december 2019. Deze trend van stijgende rentes zette de goudprijs vorig jaar onder druk. In euro's steeg de prijs met slechts 3%, terwijl die in dollars vorig jaar per saldo met 3,5% daalde. Het vooruitzicht dat ook centrale banken de rente gaan verhogen voorspelt dus weinig goeds voor goud, maar de geschiedenis leert ons dat het eigenlijk nog wel meevalt.

Wat betekent een renteverhoging voor goud?

In een vooruitblik voor dit jaar schrijft de World Gold Council dat een verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve meestal juist positief uitpakt. In de aanloop naar een renteverhoging of afbouw van de balans blijkt het edelmetaal veel slechter te presteren dan de aandelenmarkt, maar als de renteverhoging eenmaal heeft plaatsgevonden blijkt het edelmetaal juist weer beter te presteren. Op basis van verschillende periodes van monetaire verkrapping uit het recente verleden (februari 1994, juni 1999, juni 2004 en december 2015) blijkt dat het edelmetaal er per saldo sterker uitkomt. In de eerste zes maanden na deze vier periodes van monetaire verkrapping blijkt de goudprijs gemiddeld meer dan 10% te stijgen. Een jaar na de verkrapping was de prijs gemiddeld ongeveer 7,5% gestegen. Een duidelijk geval van 'buy the rumour, sell the news', maar dan omgekeerd.

Hoe reageert de goudprijs op monetaire verkrapping door de Fed? (Bron: World Gold Council)

This time is different?

Nemen we de recente geschiedenis als leidraad, dan zou een renteverhoging door de Fed juist een goed moment moeten zijn om goud te kopen. Waarom de goudprijs daalt in aanloop naar de renteverhoging en daarna weer stijgt, dat is een goede vraag. Mogelijk overdrijft de markt het effect van de renteverhoging of de snelheid waarmee de centrale bank haar beleidsrente verhoogt. Of het nu weer net zo zal gaan als in de voorgaande vier fases van monetaire verkrapping, dat kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Wel kunnen we constateren dat de fundamenten voor goud nog steeds zeer gunstig zijn. De rente stijgt weliswaar, maar is volstrekt onvoldoende om de hoge inflatie bij te houden. De inflatie is tenslotte in decennia niet meer zo hoog geweest als nu. De inflatie in de eurozone steeg in december naar 5% op jaarbasis, maar is in sommige landen nog veel hoger. De reële rente is sinds de jaren '70 niet meer zo negatief geweest als nu. Een renteverhoging door centrale banken verandert daar weinig aan. Het blijft dus interessant om edelmetalen te bezitten om uw vermogen te beschermen.

Disclaimer: Holland Gold geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines