Centrale banken hebben vrijwel geen speelruimte meer om fouten te maken, nu ze een uitweg proberen te vinden voor het stimulerende beleid van de afgelopen tien jaar. Dat zei Oystein Olsen, gouverneur van de Noorse centrale bank en tevens beheerder van het Noorse staatsfonds van $1 biljoen, tijdens zijn jaarlijkse toespraak in Oslo.

"Onverwachte dingen kunnen altijd gebeuren en de waarschuwing die ik hier wil afgeven is dat het een bijzonder slecht moment zou zijn als we nu een grote correctie meemaken. Dit vanwege de beperkte ruimte in het fiscale beleid en het feit dat de rente nog steeds laag is. Het is een punt van zorg als er een correctie komt voordat het monetaire beleid genormaliseerd is."

Centrale banken moeten rente verhogen

Net als de Federal Reserve en andere centrale banken is ook Noorwegen van plan om dit jaar de rente te verhogen. Dat zou voor Noorwegen de eerste renteverhoging in zeven jaar betekenen. Toch is men er niet gerust op dat deze periode zonder slag of stoot zal verlopen, want de volatiliteit van begin deze maand heeft laten zien dat de wereldeconomie nog steeds zeer kwetsbaar is.

Door de groei van de wereldeconomie kunnen we volgens Olsen wel een kleine correctie opvangen, maar het is nog maar de vraag hoe men zal reageren op een grotere daling op de financiële markten. Noorwegen heeft in dat geval een staatsfonds van $1 biljoen om op terug te vallen, maar in veel andere landen is die buffer er niet. Sterker nog, in veel landen zijn de publieke en de private schulden sinds het uitbreken van de financiële crisis alleen maar verder toegenomen. Dat maakt het voor centrale banken lastig om de rente te verhogen.

Breekt er opnieuw een crisis uit, dan hebben centrale banken bijna geen ruimte meer om de rente verder te verlagen. Moeten ze de rente opnieuw met een paar procent omlaag brengen, dan zou dat betekenen dat de rente negatief wordt. Dat kan een vlucht richting tastbare bezittingen als goud en zilver teweeg brengen.