Australië opent aanval op contant geld

Australië opent de aanval op zwart geld en wil daarom met ingang van 1 juli 2019 het gebruik van contant geld voor transacties boven de 10.000 Australische dollars verbieden. Volgens de regering is deze maatregel noodzakelijk om de zwarte economie aan te pakken en belastingontduiking en fraude tegen te gaan. Ook overweegt de regering om alle bedrijven in het land te verplichten salarissen uitsluitend digitaal uit te betalen.

"Contant geld is een gemakkelijke, anonieme en nauwelijks te traceren mechanisme voor een zwarte markt. Ook maken contante betalingen het makkelijker om inkomens lager op te geven en de belastingplicht te ontwijken. Daardoor krijgen bedrijven die transacties doen in contant geld een concurrentievoordeel op bedrijven die dat niet doen", zo verklaarde de Australische Minister van Financiën Scott Morrison. Hij trekt namens de regering de komende vier jaar meer dan $300 miljoen uit om grote transacties met contant geld aan te pakken.

Black Economy Standing Taskforce

De 'Black Economy Standing Taskforce' die in 2016 in het leven werd geroepen zal toezien op de handhaving van de regels, terwijl er ook een nieuw meldpunt wordt geopend waar mensen melding kunnen maken van ongebruikelijke financiële transacties met contant geld. Uit deze maatregelen kunnen we afleiden dat het de regering menens is om contant geld uit de economie te drukken, in ieder geval voor de grotere transacties tussen consumenten en bedrijven en tussen bedrijven onderling.

De nieuwe taskforce zou al verschillende voorbeelden hebben aangetroffen van grote aankopen die met contant geld worden afgehandeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aankoop van huizen, auto's en plezierjachten, maar ook om landbouwproducten en grondstoffen die in cash geld worden verhandeld. Dit soort transacties zijn volgens de regering schadelijk voor de economie, omdat eerlijke bedrijven die wel belastingen betalen er nadeel van ondervinden.

Steeds minder contant geld

In Australië stappen steeds meer consumenten stappen over op elektronische betaalsystemen. Werd in 2007 nog 69% van alle transacties in contanten betaald, in 2016 was dat nog maar 37%. Desondanks zijn er nog steeds heel veel bankbiljetten in omloop, vooral exemplaren met de hoogste nominale waarde. Het is dus denkbaar dat er meer biljetten worden gebruikt in de zwarte economie, maar het is ook denkbaar dat Australiërs meer contant geld bewaren als alternatief voor spaargeld op een bankrekening.

Australië is overigens niet het enige land dat het gebruik van contant geld wil beperken. Landen als Frankrijk, Portugal, Griekenland, Spanje, Italië en België hebben al limieten voor het gebruik van contant geld ingevoerd, uiteenlopend van $1.600 en $4.800 per transactie.

Financiële repressie

Wereldwijd wordt het gebruik en bezit van contant geld steeds vaker ingeperkt. Overheden willen meer belastinginkomsten binnenhalen en nemen daarom steeds meer maatregelen om geldstromen en vermogens in kaart te brengen. Door een toenemende belastingdruk en een afnemend vertrouwen in overheden en banken wordt de verleiding steeds groter om contant geld te gebruiken en dat buiten het financiële systeem te bewaren.

Lees ook: Zal Australië het $100 biljet afschaffen?

Australië wil gebruik contant geld voor grote transacties verbieden