Paul Buitink en Wim Boonstra over geldcreatie en de toekomst van de euro

 

Paul Buitink ging onlangs met econoom Wim Boonstra in gesprek over ons geldsysteem, de toekomst van de euro en het monetaire beleid. In deze video legt Boonstra uit dat ons geld vroeger veel minder gecentraliseerd was dan nu. Veel regio's hadden hun eigen munten, met onderling grote verschillen in gewicht en zuiverheid. De goudstandaard bracht daarna een zekere mate van voorspelbaarheid en standaardisering, waar de wereldhandel sterk van profiteerde. Maar ook de goudstandaard bleek geen houdbaar systeem, omdat centrale banken de gouddekking steeds verder verlaagden. Zo viel ook het systeem van Bretton Woods uit elkaar, zoals we eerder uitlegden in deze video.

Boonstra is van mening dat de houdbaarheid van de euro niet in het geding is, omdat de munt over het algemeen goed functioneert. Vergeleken met andere valutagebieden kent de eurozone een zeer goede infrastructuur voor het betalingsverkeer. Dat moeten we volgens Boonstra los blijven zien van de huidige inflatie. Die is namelijk vooral het gevolg is van externe factoren, zoals hoge energieprijzen. Centrale banken kunnen daar weinig invloed op uitoefenen. Bovendien was de inflatie voor de invoering van de euro gemiddeld hoger dan na de invoering van de gemeenschappelijke munt.

Ten aanzien van het monetaire beleid is Boonstra zeer kritisch. Hij vindt dat de ECB veel te laat is met het verhogen van de rente, waardoor de markt nu anticipeert op aanhoudend hoge inflatie. Ook is hij van mening dat Europa veel te weinig heeft gedaan om een kapitaalmarktunie op te zetten. Daardoor is de euro nog altijd geen volwaardig alternatief voor de dollar. In de toekomst ziet Boonstra perspectief in een soort SDR, een munteenheid die bestaat uit verschillende valuta. Maar of dat gaat werken?

 

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines

 Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren.