Grafiek: Huizenprijzen versus goud

De huizenprijzen zijn de laatste jaren bijzonder hard gestegen en staan inmiddels op recordhoogte. Door de lage rente kunnen mensen meer geld lenen voor een huis, waardoor de prijzen stijgen. Maar hoe duur zijn huizen eigenlijk gemeten in goud? In dit artikel zetten we de huizenprijzen vanaf 1969 tot en met 2020 af tegen de goudkoers. Wat kostte een huis de afgelopen decennia gemiddeld in termen van goud?

Op de website van het CBS vonden we cijfers van de gemiddelde huizenprijzen in Nederland, die we combineerden met een historische datareeks van de World Gold Council. Uit deze cijfers blijkt dat men sinds 1969 gemiddeld iets meer dan 13 kilo goud neerlegde voor een woning, maar dat de prijzen van tijd tot tijd sterk fluctueerden. Niet alleen door de langlopende cycli op de woningmarkt, maar ook door grote bewegingen in de goudkoers.

Grote koersschommelingen

Begin jaren tachtig waren woningen het goedkoopst. De goudprijs stond toen relatief hoog, terwijl de hoge rente een negatieve impact had op de huizenprijzen. De hypotheekrente steeg in die jaren tot ruim boven de tien procent, waardoor potentiële huizenkopers veel minder konden lenen. Op het dieptepunt van de woningmarkt wisselde een gemiddelde woning voor minder dan 5 kilogram goud van eigenaar. Daarna trokken de huizenprijzen weer aan, terwijl de goudprijs aan een lange dalende trend begon.

Uitgedrukt in goud bereikten de huizenprijzen in 2004 een piek, toen een gemiddelde woning ongeveer 24 kilo goud opleverde. De goudkoers was toen nog relatief laag, terwijl de prijzen van huizen door riante kredietverlening door banken bleef stijgen. Een gemiddelde woning was op dat moment vier tot vijf keer zo duur ten opzichte van goud als begin jaren tachtig. Daarna begon het edelmetaal aan een nieuwe opwaartse trend, waarbij de waarde tussen 2004 en 2020 per saldo vervijfvoudigde.

De laatste jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen, evenals de goudprijs. Daardoor schommelen de huizenprijzen nu al bijna tien jaar in een bandbreedte tussen de zes en acht kilo goud. De afgelopen tien jaar kostte een woning gemiddeld 7,34 kilo goud. Daarmee zijn de huizenprijzen in termen van goud momenteel relatief laag, zoals onderstaande grafiek laat zien.

Huizenprijzen in goud (klik voor grotere versie)

Huizenprijzen versus goud

Kijken we naar de langetermijnontwikkeling van de goudkoers en de huizenmarkt, dan is het lastig om er een eenduidige conclusie aan te verbinden. Een gemiddeld huis uit 1969 is natuurlijk niet vergelijkbaar met een gemiddeld huis van 2019. Woningen worden gemiddeld steeds groter en luxer, waardoor het lastig vergelijken is over een periode van meerdere decennia.

Op basis van deze cijfers zou je kunnen concluderen dat huizen in termen van goud momenteel helemaal niet zo duur zijn. Ook lijkt goud een betere belegging dan vastgoed, omdat de goudprijs ruim 70 keer zo hoog als in 1969, terwijl de huizenprijzen nu 15,5 keer zo hoog zijn. Daar staat tegenover dat een woning verhuurd kan worden, terwijl de opslag van goud juist kosten met zich meebrengt. Welke belegging voor u het beste is hangt dus af van uw beleggingshorizon en uw risicoprofiel. In een goed gespreide beleggingsportefeuille is zowel vastgoed als goud interessant.

Ontwikkeling huizenprijzen versus goudprijs (klik voor grotere versie)

Disclaimer: Holland Gold geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.