Fed streeft naar meer inflatie, wat nu?

De Federal Reserve presenteerde op 27 augustus haar nieuwe strategie om de crisis te lijf te gaan. De centrale bank zal vanaf nu een hogere inflatie tolereren, indien dat nodig is om de gemiddelde inflatie over de langere termijn dichter bij haar doelstelling van 2% te brengen. Deze aankondiging komt niet als een verrassing, omdat de centrale bank al veel langer met deze gedachte speelt.

Sinds het begin van dit jaar staat de Fed voor een grote uitdaging. De coronacrisis heeft de Amerikaanse economie hard geraakt, met als gevolg vraaguitval en een oplopende werkloosheid. Het gevaar bestaat dat de economie in een negatieve spiraal komt, die kan escaleren tot een deflatoire depressie. Een toename van het aantal faillissementen en wanbetalingen kan niet alleen de reële economie, maar ook de financiële sector onder druk zetten.

Monetaire stimulering

De Fed kondigde daarom nieuwe maatregelen aan om te voorkomen dat de economie in een deflatoire spiraal terechtkomt. Met steeds grotere opkoopprogramma's voor staatsleningen en bedrijfsobligaties probeert ze de financiële markten in de juiste richting te duwen. Een bijkomend effect daarvan is de verwachting dat alles leidt tot meer inflatie. Daardoor zullen Amerikanen minder sparen en meer geld uitgeven, zo is de theorie.

De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger. Terwijl de stimuleringsprogramma's van de Fed de koersen van aandelen en obligaties naar recordhoogte brachten blijft de groei van de reële economie hopeloos achter. Door het coronavirus zijn economische vooruitzichten onzeker, waardoor consumenten de hand op de knip houden en ondernemers nieuwe investeringen uitstellen. De gevolgen daarvan zien we terug in een hogere werkloosheid en een toename van het aantal wanbetalingen op hypotheken.

Hogere inflatie?

De Amerikaanse centrale bank gooit het dus over een andere boeg om de economie te ondersteunen. Ze dreigt nu openlijk de inflatie aan te jagen, in de hoop dat consumenten meer gaan besteden en eindelijk dat geld van hun spaarrekening halen. De omloopsnelheid van het geld, dat een absoluut dieptepunt heeft bereikt, moet weer omhoog.

Het probleem is dat de Fed daar geen directe invloed op kan uitoefenen. Ze heeft niet de instrumenten om mensen te dwingen meer geld uit te geven. Daarom probeert ze de markt te imponeren, door te dreigen met een hogere inflatie. Hoe de centrale bank dat wil bereiken, dat blijft dan ook volstrekt onduidelijk. Het is dus nog maar de vraag of deze nieuwe strategie zal werken.

Lees ook:

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines