Deze grafieken laten zien waarom je goud in de portefeuille wilt hebben

De wereldeconomie economie lijkt weer uitstekend te draaien, maar tegelijkertijd zien we verschillende opkomende economieën in de problemen komen en nemen ook de geopolitieke spanningen in de wereld toe. Ondertussen zakt de goudprijs tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. Hoe moeten we deze ontwikkelingen afwegen? En is dit een goed moment om edelmetaal aan uw portefeuille toe te voegen?

Vermogensbeheerder Incrementum heeft de belangrijkste trends in de wereldeconomie samengevat in de nieuwste editie van haar jaarlijkse 'In Gold We Trust' rapport. We zullen hieronder de belangrijkste grafieken uit het 65-pagina's tellende rapport voor u op een rij zetten, maar u kunt het volledige rapport natuurlijk ook downloaden via deze link.

Van monetaire stimulering naar monetaire verkrapping

Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren is dat centrale banken langzaam maar zeker de geldkraan proberen dicht te draaien. De Federal Reserve verhoogt de rente en heeft al staatsobligaties van haar balans gehaald, terwijl de ECB dit jaar wil stoppen het haar opkoopprogramma. Kijken we naar het monetaire beleid van de vijf belangrijkste centrale banken van deze wereld, dan zien we dat er dit jaar voor het eerst weer sprake is van monetaire verkrapping.

Door liquiditeit uit de markt te halen stijgt de rente, wat op termijn invloed heeft op de overheidsfinanciën en op de kredietvraag van huishoudens en bedrijven. Hoe groot die invloed zal zijn weten we niet, omdat het nog niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen dat centrale banken op wereldwijde schaal weer liquiditeit uit de markt halen en hun stimuleringsprogramma's terugdraaien.

Centrale banken beginnen met monetaire verkrapping (Bron: Incrementum)

Door de stijging van de rente nemen ook de rentelasten van de Amerikaanse overheid toe, het land met de hoogste staatsschuld. Over het fiscale jaar 2018 is de Amerikaanse overheid $523 miljard kwijt aan rente op de schuld, een nieuw record. Het is de vraag hoe houdbaar de schuld is als de rente nog verder gaat stijgen.

Amerikaanse staatsschuld en rentelasten lopen verder op (Bron: Incrementum)

Negatieve reële rente is normaal gesproken gunstig voor goud, omdat het betekent dat de inflatie hoger is dan de rente. De rente loopt inmiddels weer wat op, maar niet voldoende om de inflatie te compenseren. Daardoor blijft het edelmetaal een interessante vorm van vermogen in de beleggingsportefeuille.

Reële rente blijft negatief (Bron: Incrementum)

Centrale banken voegen sinds het begin van de kredietcrisis weer goud aan hun reserves toe. Daarbij zijn het vooral opkomende economieën die hun goudreserves verder uitbreiden. De aankopen door centrale banken vormen een belangrijk fundament onder de goudmarkt en de verwachting is dat centrale banken de komende jaren goud aan hun voorraden zullen blijven toevoegen als vorm van diversificatie.

Centrale banken voegen weer goud aan reserves toe (Bron: Incrementum)

Het negatieve sentiment in de goudmarkt mag niet onbesproken blijven. De afgelopen maanden daalde de goudprijs tot het laagste niveau in meer dan twee jaar, maar tegelijkertijd zien we dat veel vermogensbeheerders het edelmetaal momenteel ondergewaardeerd vinden. Dat is een sterk contrast met 2011, toen de goudprijs een piek bereikte en veel vermogensbeheerders van mening waren dat het edelmetaal overgewaardeerd was.

Meer vermogensbeheerders vinden goud weer goedkoop (Bron: Incrementum)

Wanneer zilver relatief goedkoop is ten opzichte van goud wordt dat vaak uitgelegd als een reden om zilver te kopen. Maar de volgende grafiek laat zien dat een hoge ratio de afgelopen jaren ook een goed instapmoment bleek aan te geven voor goud. Uiteraard bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar het is een interessante constatering.

Hoge goud/zilver ratio blijft ook gunstig voor goud (Bron: Incrementum)

Een van de sterke punten van edelmetalen is dat ze hun waarde behouden in een valutacrisis. De voorbeelden van Turkije en Venezuela laten zien dat het goud corrigeert voor geldontwaarding, terwijl het geld haar waarde verliest.

Goud blijkt goede bescherming tegen geldontwaarding (Bron: Incrementum)

Wanneer je goud en zilver rekent tot grondstoffen is ook de volgende grafiek relevant. Zetten we de prijzen van grondstoffen af tegen de waarde van aandelen, dan zien we dat grondstoffen sinds 1971 niet meer zo goedkoop zijn geweest als nu.

Grondstoffen goedkoop in verhouding tot aandelen (Bron: Incrementum)

Als laatste een voorbeeld dat laat zien hoe goud haar koopkracht weet te behouden. Hieronder zien we de prijsontwikkeling van een liter bier sinds 1950, uitgedrukt in euro's (blauw) en in goud (geel). Je hebt door de jaren heen steeds meer geld nodig om dezelfde hoeveelheid bier te kopen, terwijl de prijs in goud juist lijkt te dalen. En dat geldt waarschijnlijk voor heel veel andere levensmiddelen...

Koopkracht van goud in liters bier blijft constant (Bron: Incrementum)

Disclaimer: Holland Gold geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.