Is dit een goed moment om palladium te kopen?

De prijs van palladium maakte eind januari een pas op de plaats, maar heeft deze maand opnieuw de weg naar boven gevonden. Op het moment van schrijven staat de koers op $2.285 per troy ounce, een stijging van meer dan 20% sinds het begin van dit jaar. Vorig jaar schoot de prijs al met meer dan 50% omhoog, gedreven door een structureel tekort in de markt.

Is het nog steeds interessant op te beleggen in palladium? Volgens de laatste cijfers blijft het aanbod van edelmetaal schaars, omdat de productie amper toeneemt. Ook stijgt de mijnbouwproductie nauwelijks en blijft de markt afhankelijk van een beperkt aantal producenten. Zo namen Rusland en Zuid-Afrika vorig jaar met 5,5 miljoen troy ounce palladium bijna 80% van de wereldwijde productie voor hun rekening.

Vraag en aanbod palladium (Bron: Johnson Matthey)

Bovengrondse voorraden nemen af

Door toenemende vraag naar palladium vanuit de auto-industrie is er al jaren sprake van een structureel tekort in de markt. Dat tekort werd voor een deel opgevangen uit bovengrondse voorraden, zoals onderstaande grafiek laat zien. In tien jaar tijd zijn de voorraden in ETF's zelfs meer dan gehalveerd. Er zijn nog wel voorraden bij andere marktpartijen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de markt.

Volgens schattingen van marktonderzoeker Metals Focus zijn de totale voorraden wereldwijd in de afgelopen tien jaar gehalveerd. Momenteel is de voorraad gelijk aan ongeveer veertien maanden van wereldwijde vraag. De volgende grafiek is gebaseerd op cijfers van Bloomberg en Metals Focus.

Wereldwijde voorraad palladium neemt af

Volgens Johnson Matthey, een belangrijke speler in de markt van palladium en platina, is er sinds 2007 naar schatting 11,6 miljoen troy ounce palladium onttrokken aan voorraden in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Een gedeelte daarvan is gebruikt door de industrie, een ander deel is nog steeds aanwezig in de vorm van munten en baren.

Sinds 2007 is er naar schatting 11,6 miljoen troy ounce palladium weggehaald uit voorraden in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (Bron: Johnson Matthey)

Meer vraag naar palladium

De auto-industrie is de belangrijkste speler in de markt voor platina en palladium. Beide edelmetalen hebben bepaalde eigenschappen, waardoor ze schadelijke uitlaatgassen kunnen opvangen. Ze worden daarom steeds meer toegepast in katalysatoren van auto's, zoals onderstaande grafiek uit het laatste marktrapport van Johnson Matthey laat zien.

Ook valt op dat autofabrikanten de laatste jaren steeds meer voor palladium kiezen. Dat komt omdat dit edelmetaal vooral gebruikt wordt voor benzineauto's en platina juist meer voor dieselauto's. Doordat de voorkeur van consumenten de laatste jaren verschuift richting benzine stijgt vooral de vraag naar palladium. Daar komt bij dat autofabrikanten vanwege strengere milieu-eisen steeds meer edelmetaal nodig hebben voor katalysatoren.

Steeds meer vraag naar platina en palladium in de auto-industrie (Bron: Johnson Matthey)

Wat betekent dit voor de prijs van palladium?

Zo lang de schaarste aan palladium aanhoudt kan de prijs verder oplopen. Volgens Citigroup is iedere substantiële daling van de prijs een uitgelezen kans om posities uit te breiden. Zeker als de auto-industrie de komende jaren nog meer palladium nodig heeft om aan de strengere milieu-eisen te voldoen. Goldman Sachs verwacht dat de prijs verder kan stijgen tot $3.000 per troy ounce, maar dat er daarna ook weer een correctie zal volgen.

De fundamentals voor palladium zien er op dit moment gunstig uit. Tegelijkertijd staat de prijs op een historisch hoogtepunt, ook ten opzichte van platina. Zeker is dat de markt de komende tijd zeer volatiel zal blijven en beleggers voldoende kansen zal bieden.

Klik hier om te beleggen in palladium

Disclaimer: Holland Gold geeft geen beleggingsadvies. Dit artikel is slechts ter informatie en is niet bedoeld als beleggingsadvies. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.