Negatieve rente op spaargeld vanaf €5.000

 

De grens voor negatieve rente op spaargeld gaat dit jaar waarschijnlijk verder omlaag. Sommige banken zouden zelfs overwegen deze grens te verlagen tot €5.000. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Verivox onder ongeveer 1.300 financiële instellingen in Duitsland. Nu ligt die grens bij veel banken nog op €100.000.

De vergelijkingssite meldt dat er vorig jaar al tenminste 155 banken waren die de lat voor negatieve rente op €50.000 of lager legden. Sommige banken zouden zelfs een limiet van €5.000 overwegen. Daarmee proberen ze sparen te ontmoedigen. In maart vorig jaar schreef Geotrendlines al over deze ontwikkeling. Banken willen geen spaargeld meer en moedigen klanten aan om het weg te halen.

Volgens Verivox brengt 423 van alle onderzochte financiële instellingen in Duitsland al negatieve rente in rekening aan consumenten. Dat waren er 245 meer dan een jaar eerder. Daarmee begint negatieve rente de norm te worden in een land waar mensen traditioneel veel sparen. "Negatieve rente is een massafenomeen geworden en heeft de gemiddelde spaarder al bereikt", zo verklaarde Oliver Maier van de Duitse vergelijkingssite.

Grens negatieve rente verder omlaag

In 2021 hebben negentig financiële instellingen in Duitsland hun voorwaarden voor negatieve rente verder aangescherpt. In de meeste gevallen betekent het dat ze de grens waarboven spaarders rente moeten betalen verlagen. Het meest gangbare tarief is met -0,5% gelijk aan het tarief dat de ECB in rekening brengt voor overtollige reserves van banken. De centrale bank introduceerde in 2014 negatieve rente om sparen te ontmoedigen en de consumptie aan te jagen. Banken weten vaak niet wat ze met het spaargeld moeten doen en parkeren het daarom bij de centrale bank, wat dus geld kost.

Banken zijn lang terughoudend geweest om negatieve rente door te berekenen. Zij vreesden negatieve publiciteit en dat het mogelijk klanten zou kosten. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat veel spaarders gewoon blijven zitten, zelfs bij negatieve rente. Alternatieven als beleggen vinden ze te risicovol of te ingewikkeld. Ze nemen de negatieve rente op de koop toe. Daardoor is negatieve rente langzaam maar zeker de norm geworden in grote delen van Europa.

Nog meer negatieve rente

Toch zijn er ook banken die nog een stap verder gaan en de grens opzoeken. Volgens data van Verivox besloten negentien financiële instellingen vorig jaar de negatieve rente verder op te schroeven, van -0,55% tot zelfs -1%. Op die manier proberen deze banken nieuwe spaarders af te schrikken. De banken hebben al meer spaargeld dan ze kunnen gebruiken.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines