Het wetsvoorstel dat Frankrijk voorlegde om een verbod te vaardigen op het zenden van cash betalingen en goud en zilver in kleine postzendingen is goedgekeurd. Deze wet heeft grote impact voor verschillende bedrijven. Met name Tv-advertenties waarin gouden munten worden aangeboden kunnen niet langer meer worden uitgezonden, doordat deze bedrijven hun bestellingen vrijwel altijd via de post versturen. Men zegt dat de regering met deze maatregel de verhandeling van kleine hoeveelheden goud en cash onder particulieren probeert te verminderen.

In september 2011 voerde de Franse regering al eerder zware maatregelen in om de anonieme- en cashaankopen van goud en zilver te beperken. Vanaf toen moesten alle aankopen van goud en zilver boven de €450,- via een bankoverschrijving gebeuren.  De nieuwe aanvullende wet om de verhandeling onder particulieren te verminderen verbiedt het verzenden van edelmetalen en bankbiljetten of muntstukken in postpakketten.

De wet luidt als volgt: ‘’Art. D. 1.-L’insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l’objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.’’

De betekenis hiervan is: Verzamelaars en beleggers van zilver en goud, die meestal via het internet hun edelmetalen aankopen mogen hun aankopen niet meer via de post verzenden. De nieuwe wet zou ook juweliers verhinderen in het uitoefenen van hun beroep. Om dit te voorkomen zijn er een aantal uitzonderingen in de wet ingebouwd. Ondanks deze uitzonderingen blijft het doel toch ‘het verhinderen van elke transactie onder particulieren waarbij goud en zilver is betrokken’. Opvallend is dat geen enkel Frans mainstreammedium zich over deze nieuwe wet uitlaadt.

Het idee dat mensen hun lot in eigen handen gaan nemen stoort de Centrale banken en de Europese regeringen. Omdat het om een markt gaat die niet volledig te controleren is, trachten zij de verkoop van goud op deze manier opnieuw controle te geven. Ook de eurocrisis speelt een rol bij het invoeren van de nieuwe wet. Nu we in een tijd aangekomen zijn waarbij enkele landen van de Eurozone erover nadenken om de eenheidsmunt ‘De Euro’ vaarwel te zeggen, is de Europese Unie bang voor een scenario waarbij de mensen hun euro’s massaal omwisselen voor goud en zilver. Als dit gebeurt zouden de plannen om een Europese superstaat te creëren, die de basis zou vormen van de nieuwe wereldmunt ‘De Euro’ in elkaar storten. Om dit te verhinderen voeren Centrale banken nieuwe maatregels in, zodat de Euro niet ten onder zou kunnen gaan.

Bron: http://www.express.be