Afgelopen weekend kwam naar buiten waar bepaalde mensen al langere periode bang voor waren. Er wordt een belasting geheven over het enkele feit dat je spaargeld op een rekening hebt in Cyprus. Daarnaast kun je op dit moment in ieder geval tot donderdag niet het spaargeld op de Cypriotische bank.

Er zou een depositotaks komen voor ingezeten en niet-ingezeten depositohouders van in eerste instantie 6,75% tot € 100.000,- en 9,99% boven den € 100.000. Hiermee gepaard gaat het loslaten van het deposito garantiestelsel. 

Schrikreactie
Toen het besluit van de eurolanden over Cyprus naar buiten kwam heeft dit een enorme schrikreactie op de financiële markten teweeg gebracht. De euro daalde sinds het weekend met 1,5% tot onder de $ 1,30. Ook de Japanse beurs zette een sterke daling in als vrees voor de dalende euro.

Angst
Logischerwijs lijkt een bankrun met dergelijke rentes niet te voorkomen. Dit wordt getracht te voorkomen doordat de banken zoals het nu lijkt in ieder geval tot donderdag gesloten zijn. Echter zal dit de onzekerheid juist kunnen vergroten of het geld van mensen wel veilig is bij banken. Daarbij wordt hierdoor ook al gesproken over een eventuele bankrun in andere landen, zoals Portugal en Spanje. Als angst voor een mogelijke ingrijpen bij hun banken. 

Aanpassingen
Op dit moment wordt al gesproken over aanpassingen van het plan. De 6,75% rente onder de € 100.000,- zou verlaagd worden naar 3%. De rente voor boven de € 100.000,- zou verhoogd worden naar 12,5%. Daarnaast wordt gesproken over een plan om te werken met schijven boven de € 100.000,-.De vergadering van het parlement begint vanmiddag om vier uur.