Jeroen Blokland: "Deze tijd vraagt om meer hard assets in de portefeuille"

 

Deze onzekere tijd vraagt om een beleggingsstrategie met voldoende spreiding en een zwaardere weging in hard assets als grondstoffen en edelmetalen. Dat zegt Jeroen Blokland in een gesprek bij Holland Gold. Deze beleggingen doen het namelijk goed bij hoge inflatie en geopolitieke onrust. Hij verwacht dat de volatiliteit op financiële markten de komende tijd hoog zal blijven, waardoor je als beleggers voorzichtig te werk moet gaan.

Beleggers reageren nu vooral op ontwikkelingen in Oekraïne, maar op de achtergrond speelt ook het rentebeleid van de Federal Reserve een rol. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar zal verhogen. Daardoor kunnen koersen van groeiaandelen onder druk komen te staan. De waarde van deze aandelen is grotendeels gebaseerd op toekomstige winstgroei, die minder waard is bij een stijgende rente. Daardoor zijn relatief goedkope waardeaandelen momenteel aantrekkelijker, aldus Blokland.

Diversificatie richting hard assets

Volgens de marktanalist van True Insights was het te verwachten dat goud zou profiteren van de geopolitieke onrust. De goudprijs is sinds de Russische invasie in Oekraïne flink gestegen en bereikte deze week in euro's zelfs een nieuw record. Het viel hem op dat de andere veilige haven van Amerikaanse staatsleningen veel minder goed presteerde. Daaruit kunnen we mogelijk concluderen dat de markt rekening houdt met een verdere rentestijging. Dat maakt het minder aantrekkelijk om staatsobligaties te bezitten. Voor de defensieve belegger kunnen obligaties met inflatiecorrectie nog wel interessant zijn. Die compenseren de belegger voor een scenario met zeer hoge inflatie.

Blokland is van mening dat centrale banken te lang hebben gewacht met het verhogen van de rente, waardoor ze weinig instrumenten meer over hebben om de economie te ondersteunen. Ook hebben centrale banken hun takenpakket verder uitgebreid. Zo heeft de ECB zich inmiddels als doel gesteld te zorgen voor gunstige leencondities voor overheden en bedrijven. Ook het opkopen van staatsleningen is onderdeel van het reguliere monetaire beleid geworden. Deze strategie van centrale banken is zeer riskant als de inflatie hoog blijft en de kans op een economische recessie toeneemt. Ze kunnen dan niet meer ingrijpen door bijvoorbeeld de rente te verlagen.

Rentecurve als indicator

Of er een recessie komt is lastig te voorspellen. Een relatief betrouwbare indicator daarvoor is de rentecurve. Die geeft namelijk informatie over de economische verwachtingen. Is de rente op kortlopende staatsobligaties hoger dan die op staatsleningen met een langere looptijd, dan spreken we van een omgekeerde rentecurve. Als dat gebeurt is de kans groot dat er daarna een recessie volgt. De laatste maanden is de rente op kortlopende staatsleningen sterk gestegen, waardoor de rentecurve verder afvlakt. Ook dat is een indicator die beleggers in de gaten moeten houden. Bekijk het volledige gesprek met Jeroen Blokland op het YouTube kanaal van Holland Gold.

Jeroen Blokland: "Deze tijd vraagt om meer hard assets in de portefeuille" 

 

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines

 

Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren.