Er is geen belemmering meer voor Duitsland om het Europese noodfonds ESM te ratificeren. Dat is de belangrijkste conclusie na de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe. Het Hof stelt hier echter wel voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat Duitsland zijn bijdrage, op dit moment een garantstelling voor 190 miljard, niet mag verhogen zonder instemming van de Bundestag.

Ondanks dat deze uitspraak verwacht was, reageren de beurzen positief op de uitspraak. De rente op de tienjarige staatsobligaties van Italië en Spanje dalen. De euro reageert positief door op te veren naar de hoogste stand in vier maanden.

CONSTITUTIONELE HOF
Het Constitutionele Hof, dat de taak heeft de in de grondwet neergelegde rechten van de Duitse burgers te waarborgen, heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag of Duitse steun aan het Europese noodfonds ESM wel grondwettelijk is. Als het Constitutionele Hof de Duitse deelname had afgewezen, dan was ratificatie van het ESM niet mogelijk.

DE WEG OPEN VOOR ESM
Het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) is een permanent noodfonds voor de eurozone en is de opvolger van het EFSF (Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit), dat tijdelijk was. Dit fonds kan worden aangesproken als een van de eurolanden in de problemen komt. Hierbij hebben de zeventien eurolanden gezamenlijk een contante bijdrage van 80 miljard geleverd en staan ze garant voor 500 miljard euro (met het tijdelijke EFSF erbij opgeteld 700 miljard). Dit is op basis van een eerder afgesproken verdeelsleutel. Nederland draagt hier 5,7 procent bij (4,57 miljard) en staat voor in totaal voor 40 miljard garant). Dit plaatst Nederland op de vijfde plaats in bijdrage. Alleen Spanje, Italie, Frankrijk en Duitsland betalen meer.

De voorzitter van de eurogroep laat weten in een verklaring dat hij verwacht dat het ESM binnenkort in werking kan treden. Hier wordt door anderen nog aan getwijfeld. Deze twijfel komt voort doordat uit de uitspraak van het Hof afgeleid kan worden dat er nog een wijziging of toevoeging nodig kan zijn in het ESM verdrag.

U kunt hier de gehele uitspraak van het Constitutionele Hof lezen.

Bron: nrc.nl