Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: "website" is samengesteld door Bulliongroup B.V. h.o.d.n. Hollandgold.

Copyright
De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan Hollandgold of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Hollandgold is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Informatie
Hollandgold wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot Informatie en dat zich storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. HollandGold.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website. Alle informatie verspreidt op deze website is niet bedoeld als beleggingsadvies waar ook geen rechten aan ontleend kan worden.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Hollandgold, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Hollandgold is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Uitlatingen
Wij doen onze best om de informatie zo actueel mogelijk te vermelden op onze website. Uitingen over levertijden en prijsstellingen zijn onder voorbehoud van marktomstandigheden.   

Aansprakelijkheid
Hollandgold betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Hollandgold enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of grove schuld van Hollandgold.