• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €54,365 | Zilver: €661

1:00

Wie bepaalt de zilverprijs?

Datum 11 nov. 2022   Categorieën Categorieën: Economisch Nieuws
Wie bepaalt de zilverprijs?

 

De prijs van zilver wordt bepaald door het samenspel tussen de fundamentals van zilver en de investeringsvraag. Dat zegt marktanalist Jeffrey Christian van CPM Group in een nieuwe update over de zilvermarkt. In deze video analyseert hij de belangrijkste ontwikkelingen en grootste misverstanden in de zilvermarkt. Waarom zijn de premies op zilveren munten zo hoog? En wat betekent de daling van de zilvervoorraden in Londen en New York voor de zilverprijs?

Fundamentals?

Met fundamentals bedoelt de analist van CPM Group de balans tussen het totale aanbod van zilver minus de industriële vraag. Als belegger wil je weten of er in een bepaalde grondstoffenmarkt schaarste is of niet, gebaseerd op de fundamentele industriële vraag. Daarom is het belangrijk om de investeringsvraag los te zien van de industriële vraag, ook in de zilvermarkt.

Beleggers zijn volgens Christian geen prijsnemers van zilver, maar prijszetters. Fabrikanten kopen het zilver wat overblijft en zijn prijsnemers. De hoeveelheid die beleggers kopen bepaalt de zilverprijs, omdat dit het verschil kan maken tussen een tekort of overschot op de zilvermarkt. Tussen 1990 en 2005 waren beleggers bijvoorbeeld netto verkopers van zilver en daalde de prijs. Vanaf 2005 begonnen beleggers weer meer zilver te kopen en begon ook de zilverprijs weer te stijgen. Onderstaande grafiek laat dit goed zien.

Balans in de zilvermarkt (Bron: CPM Group)

Vraag en aanbod

Het jaarlijkse aanbod van zilver is de afgelopen decennia steeds verder toegenomen, maar de laatste jaren niet meer. Dat komt door een stagnatie van de zilvermijnproductie. Ook de vraag naar zilver lijkt de laatste jaren te stabiliseren, al is de samenstelling van de vraag over de afgelopen decennia wel fundamenteel veranderd. Voor de eeuwwisseling werd een significante hoeveelheid zilver nog gebruikt voor fotografie, vandaag de dag bijna niet meer. Voor elektronica wordt door de jaren heen juist steeds meer zilver gebruikt.

De laatste tien jaar hebben we twee nieuwe toepassingen voor zilver sterk in omvang zien groeien, namelijk zonnepanelen en auto's. In zonnepanelen wordt veel zilver verwerkt en ook zit er meer edelmetaal in auto's vanwege alle elektronica. Voor een elektrische auto is gemiddeld zelfs 1,5 tot 2 keer zoveel zilver nodig als voor een benzineauto. De vraag naar zilver voor deze toepassingen zal de komende jaren naar verwachting blijven toenemen.

Aanbod van zilver (Bron: CPM Group)

Industriële vraag naar zilver (Bron: CPM Group)

Investeringsvraag

Beleggers verkopen de laatste maanden zilver in de vorm van ETF's, sinds het begin van dit jaar in totaal al ongeveer 100 miljoen troy ounce. Andere beleggers verkopen zilver futures. Op de COMEX is de positie van speculanten, de zogeheten non-commercials, de laatste maanden omgeslagen van long naar neutraal. Commerciële marktpartijen laten juist een tegenovergestelde trend zien. Die waren de laatste jaren netto short, maar nu weer neutraal. Dat komt omdat commerciële partijen zilver op papier verkopen als beleggers long willen gaan.

Deze marktdynamiek heeft volgens Christian niets te maken met banken die verwachten dat de zilverprijs gaat stijgen, laat staan dat ze de prijs kunnen manipuleren. Deze twee trends zijn gespiegeld aan elkaar door de manier waarop grondstoffenmarkten werken. Commerciële partijen die fysieke voorraden edelmetalen aanhouden hebben doorgaans een shortpositie op de termijnmarkt om hun posities af te dekken. Deze marktpartijen gebruiken termijncontracten dus niet om te speculeren, maar juist om het koersrisico af te dekken.

Voorraden zilver in ETF's (Bron: CPM Group)

Premies op zilver

De premies op zilveren munten zijn de laatste maanden fors gestegen, maar dat heeft meer te maken met een gebrek aan productiecapaciteit van munthuizen en logistieke problemen dan met een tekort aan zilver. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de premies op grotere zilverbaren van 100 troy ounce (een populair formaat in de Verenigde Staten) veel minder hard gestegen is. Dat ook de premies op dit soort baren inmiddels richting de 20% gaan laat wel zien dat er heel veel vraag is naar fysiek beleggingszilver en dat het aanbod schaarser wordt. Van een tekort is echter nog geen sprake.

De prijs van beleggingszilver volgt meestal de prijs van zilvercontracten, plus een premie voor productie, transport en dergelijke. Bij de huidige premies wordt het voor munthuizen aantrekkelijker om hun productie op te schroeven. Ook kunnen beleggers van de hoge premie op munten profiteren door bijvoorbeeld zilveren munten om te wisselen voor relatief goedkopere zilverbaren.

Premies op zilveren munten en baren (Bron: CPM Group)

Zilvervoorraden

De zilvervoorraden in Londen zijn sinds de piek van 1,15 miljard troy ounce eind vorig jaar gedaald naar 850 miljoen troy ounce nu. Dat komt volgens Christian voor een deel door verkopen van ETF's en voor een deel door banken die zilvervoorraden hebben afgebouwd die ze namens klanten aanhouden. Ten aanzien van de zilvervoorraden in de COMEX ziet hij geen significante ontwikkelingen. De voorraden zijn ten opzichte van begin 2021 weliswaar aanzienlijk gedaald, maar in historisch perspectief niet naar extreme niveaus. Ook merkt hij op dat er historisch gezien geen enkele relatie bestaat tussen de ontwikkeling van zilvervoorraden en de zilverprijs. Soms bewegen deze in dezelfde richting en soms niet. Meestal is er zelfs helemaal geen correlatie.

Geen relatie tussen zilvervoorraden en zilverprijs (Bron: CPM Group)

Lease rates

Tot slot kijkt Christian naar de lease rates van zilver, de rente die marktpartijen bereid zijn te betalen om zilver voor een periode van 2 tot 12 maanden te lenen. Deze tarieven zijn sinds het begin dit jaar sterk opgelopen, maar dat heeft volgens Christian weinig te maken met een mogelijke schaarste aan zilver. De gemiddelde tarieven bewegen mee met de marktrente en die is sinds begin dit jaar nou eenmaal sterk gestegen.

Tot slot merkt de analist van CPM Group op dat er niet zoiets bestaat als één rentetarief voor het lenen of uitlenen goud of zilver. Dat is namelijk volledig afhankelijk van de kredietwaardigheid van de partij die het edelmetaal wil lenen. Is de tegenpartij een centrale bank, dan is het risico en dus ook de rente veel lager dan wanneer het gaat om bijvoorbeeld een juwelier of goudmijn. Naast het kredietrisico houden marktpartijen ook rekening met marktrisico.

 

Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren.