Weidmann: 'Klimaatbeleid is geen taak voor centrale banken'

Het is niet de taak van de ECB om een actieve rol te vervullen in het klimaatbeleid. Dat zei Jens Weidmann van de Bundesbank deze week in reactie op eerdere uitspraken van Lagarde. Volgens hem is het niet de taak van de centrale bank om klimaatdoelen te formuleren. Het zou namelijk een belemmering kunnen vormen in de uitvoering van het monetaire beleid. Ook vindt hij dat klimaatbeleid meer een taak is voor politici, omdat die democratisch gekozen zijn. Daardoor hebben ze de legitimiteit om te bepalen welke maatregelen ze moeten nemen.

Lagarde schreef vorige week in een brief naar een Europees Parlementslid dat ze klimaatbeleid wil meenemen in het monetaire beleid van de centrale bank, op voorwaarde dat dit binnen de huidige beleidsdoelstellingen past. Deze uitspraak kwam haar om verschillende redenen op veel kritiek te staan. Sommige critici vinden dat klimaatbeleid überhaupt geen taak is voor de centrale bank, terwijl anderen vrezen dat de onafhankelijkheid van de ECB daardoor ter discussie komt te staan.

Groene obligaties

Klimaatactivisten willen dat de ECB met haar opkoopprogramma voorrang geeft aan zogeheten 'groene obligaties'. Dat zijn obligaties die zijn uitgegeven voor projecten die als duurzaam worden aangemerkt, zoals windmolenparken en zonneweides. Door meer van dit soort obligaties op te kopen kan de ECB invloed uitoefenen op de economie. Een omstreden plan, omdat de geschiedenis uitwijst dat centrale banken vooral onafhankelijk moeten zijn. Wijken ze af van deze regel, dan kan dat het vertrouwen in de munt ondermijnen.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines