Rebound Europese valuta door hoop op wapenstilstand in oorlog Oekraïne

 

De euro, de Zweedse kroon en de Zwitserse frank stonden vorige week bovenaan de G10-ranglijsten. Twee factoren hebben daar zeker toe bijgedragen. In de eerste plaats bestond het gevoel dat de Russische invasie een iets minder rampzalige fase zou ingaan. In de tweede plaats kondigde Biden aan dat de VS op grote schaal olie uit hun strategische reserve gaan verkopen om te proberen de energie-inflatie te beteugelen, wat tot een terugval van de olieprijzen leidde. De mondiale scherpe stijging van de energieprijzen is een probleem voor de euro, gezien de afhankelijkheid van de import van olie en gas in Europa. Na het nieuws uit de VS werd de Noorse kroon massaal ingeruild, maar de verzengende rally van valuta uit opkomende markten – de Latijns-Amerikaanse valuta opnieuw voorop – ging ondanks lagere olieprijzen gewoon door.

Deze week verschijnen er niet veel cijfers over de economie. De aandacht zal uitgaan naar de mededelingen van centrale banken, want zowel de Federal Reserve (woensdag) als de ECB (donderdag) publiceren de notulen van hun respectieve bijeenkomsten van maart. We verwachten dat de Fed de steeds verdere aanscherping van het beleid, die de markten al hebben ingeprijsd, zal bevestigen door een duidelijke ‘hawkish’ toon aan te slaan. De toon van de notulen van de ECB is moeilijker te voorspellen. Wij verwachten dat er een duidelijke tweedeling tussen duiven en haviken zal zijn, en dat de haviken geleidelijk de bovenhand zullen krijgen, omdat de meedogenloze inflatiedruk steeds moeilijker uit te leggen is. De gemeenschappelijke munt zou hiervan moeten profiteren. Hieronder de belangrijkste valuta in detail.

Euro

Het inflatierapport van maart zorgde opnieuw voor een spectaculaire opwaartse verrassing. Het headlinecijfer van 7,5%, dat vooral door de prijspieken in Spanje en Duitsland is ontstaan, overtrof de toch al hoge verwachtingen. Het kerncijfer steeg iets minder sterk en bleef op 3,0%, maar deze rust is deels het gevolg van het feit dat de huizenprijzen in deze index weinig gewicht hebben. De lagere olieprijs na de aankondiging over de strategische oliereserve van Biden is zeker goed voor de aangeslagen ruilvoet van de eurozone. Dit verklaart de rebound die de euro de afgelopen dagen liet zien. Voor een stabiele opwaartse trend van de gemeenschappelijke munt zal echter een duidelijkere ‘hawkish’ ommezwaai van de ECB nodig zijn en zullen de haviken in de interne discussie de boventoon moeten voeren. Dit zal volgens ons in de komende weken gaan gebeuren en beginnen na de publicatie van de ECB-notulen van maart aanstaande donderdag.

Britse pond

Het belangrijkste nieuws uit het VK was vorige week de opwaartse bijstelling van de economische groeicijfers van het vierde kwartaal, maar de markten negeerden deze retrospectieve informatie volledig. In plaats daarvan bleef de koers van het Britse pond onder druk staan door de houding van de Bank of England, die als ‘dovish’ wordt gezien. De munt verloor vorige week terrein ten opzichte van de meeste van zijn tegenhangers. We krijgen deze week ook niet veel cijfers. De aandacht zal uitgaan naar de toespraak van Huw Pill, de hoofdeconoom van de Bank of England (donderdag).

Amerikaanse dollar

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport was opnieuw sterk. Dit bevestigt dat er sprake is van een economie met volledige werkgelegenheid en dat de tekorten aan arbeidskrachten die in vele sectoren bestaan niet op korte termijn zullen worden opgelost. Dit betekent volgens ons dat de inflatiedruk zich verder zal uitbreiden. Alle ogen zijn nu gericht op de Fed-notulen van maart. Verwacht wordt dat die nieuwe informatie zullen bevatten over de afbouw van het enorme bezit aan staatsobligaties en hypothecaire obligaties van de centrale bank. Het belangrijkste stukje informatie is het tempo waarin de Fed het volume aan obligaties op zijn balans wil gaan afbouwen zonder de opbrengsten te herinvesteren. Elk bedrag boven de 80 miljard dollar per maand zal als ‘hawkish’ worden beschouwd en kan tot een reflexmatige rally van de Amerikaanse dollar leiden.

Over Ebury:

Ebury maakt internationale markten toegankelijker met valutadiensten op maat en flexibel handelskrediet voor ondernemingen. Ebury werkt samen met ruim 12.000 organisaties en verricht 12 miljard euro aan valutatransacties in 140 verschillende valuta. Het bedrijf heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Polen. De speerpunten van Ebury:

- Financiële diensten die normaal zijn voorbehouden aan grote multinationals
- Financiering van uw aankopen
- Marktkennis en valutadiensten op maat
- Ons netwerk van liquidity providers en intermediaire banken
- Transacties in ruim 140 verschillende valuta

Meer informatie op www.ebury.nl

Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren.