Prijs palladium naar record van $1.700 per troy ounce

De prijs van palladium bereikte begin deze week een nieuw record van $1.700 per troy ounce. Het edelmetaal blijft daarmee de verwachting van de meeste beleggers en analisten overtreffen. Een structureel tekort aan palladium en de dreiging van stakingen in Zuid-Afrika hebben de prijs dit jaar al meer dan 33% doen stijgen. En dat terwijl de palladiumprijs vorig jaar ook al flink was gestegen. Het edelmetaal is door de rally van de afgelopen twee jaar zelfs duurder geworden dan goud en platina.

Volgens Analist Ole Hansen van Saxo Bank zijn er momenteel geen signalen om aan te nemen dat de rally in palladium voorbij is. Wel is het mogelijk dat er winstnemingen komen, bijvoorbeeld als de prijzen van andere edelmetalen omlaag gaan. Hij zei daar in een toelichting tegenover Reuters het volgende over.

"De onderliggende fundamenten zijn al het hele jaar positief voor palladium en er is een tekort aan aanbod. Dit zal aanhouden tot de muziek stopt en op dit moment is er niets dat erop wijst dat de muziek gaat stoppen. Als we een correctie zien in een aantal andere metalen, zoals goud of platina, dan kunnen we misschien ook wat winstnemingen zien op palladium."

Palladium staat volop in de belangstelling bij beleggers (Bron: Thomson Reuters)

Tekort palladium houdt aan

De prijs van palladium is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld, van ongeveer €25.000 naar bijna €50.000 per kilogram. Deze prijsstijging wordt voor een belangrijk deel gedreven door het schaarse aanbod. Niet alleen de autosector gebruikt steeds meer palladium, ook de juwelenbranche. De prijs wordt dan ook vooral bepaald door de verwachting dat het tekort langer zal aanhouden. Daar zijn goede aanwijzingen voor te vinden, want vanaf volgend jaar moeten auto's in China aan strengere milieu-eisen voldoen. Dat betekent dat er voor nieuwe voertuigen op de Chinese markt ongeveer 30% meer palladium, platina en rhodium nodig is.

Volgens Philip Newman van Metals Focus zal het tekort aan palladium dit jaar uitkomen op 617.000 troy ounce. Daarmee is 2019 het achtste jaar op rij waarin de vraag groter is dan het nieuwe aanbod. Om dat verschil op te vangen gebruikt de markt bovengrondse voorraden. Sinds eind 2010 is deze voorraad wereldwijd afgenomen van 18 naar 13 miljoen troy ounce, zo schrijft Reuters.

Tekort aan palladium houdt aan (Bron: Thomson Reuters, Metals Focus)

Backwardation

Speculanten en handelaren verwachten dat het tekort aan palladium zal aanhouden en kopen daarom alvast toekomstig aanbod op. Zij betalen op dit moment 5% premie bovenop de prijs om toekomstige leveringen veilig te stellen. Deze situatie, waarbij toekomstig aanbod duurder is dan directe levering, wordt ook wel backwardation genoemd.

Cijfers van Thomson Reuters laten zien dat de prijsstijging van de laatste maanden vooral wordt gedreven door fysieke afnemers van het edelmetaal. De positie van speculanten in de markt is weliswaar long, maar minder extreem dan bijvoorbeeld in de jaren 2013, 2014 en 2017. Daaruit zou je kunnen concluderen dat er nog steeds opwaarts potentieel zit in de palladiumprijs. Volgens Jonathan Butler, analist van de afdeling edelmetalen bij Mitsubishi, zou de prijs van het edelmetaal de komende 12 tot 18 maanden kunnen stijgen richting de $2.000 per troy ounce.

Handelaren betalen een premie voor toekomstige levering van palladium (Bron: Thomson Reuters)

Speculatieve vraag nog niet op recordhoogte (Bron: Thomson Reuters)

Wilt u beleggen in palladium? Klik dan hier