Nieuwe opkoopprogramma's stuwen balans Fed naar $7 biljoen

De balans van de Federal Reserve is door diverse opkoopprogramma's verder gestegen tot bijna $7 biljoen. De centrale bank begon in maart voor honderden miljarden dollars aan staatsobligaties en hypotheekobligaties op te kopen. Daarnaast kondigde de centrale bank een nieuw opkoopprogramma voor bedrijfsleningen aan, dat deze week werd opgestart. Hiermee wil de Fed de druk op de obligatiemarkt verlichten en bedrijven ondersteunen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Op de eerste dag van dit nieuwe opkoopprogramma haalde de centrale bank voor ruim $300 miljoen aan bedrijfsleningen uit de markt, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Dat deed de centrale bank door ETF's van bedrijfsobligaties aan te kopen. In de nabije toekomst wil de Fed ook rechtstreeks obligaties van bedrijven opkopen via de Primary Market Corporate Credit Facility. Ze gaat dan zonder tussenkomst van de markt geld lenen aan bedrijven. Het is een riskante stap die de onafhankelijkheid van de centrale bank aantast.

De centrale bank kondigde in april haar plannen aan om voor $2,3 biljoen aan bedrijfsleningen op te kopen. Voorwaarde voor dit nieuwe programma was dat de overheid garant zou staan voor verliezen op bedrijfsleningen. Binnen het fiscale stimuleringsprogramma van $2 biljoen heeft de Amerikaanse overheid een bedrag van $454 miljard gereserveerd voor het nieuwe opkoopprogramma van de Fed. Daarmee heeft de centrale bank groen licht om schuldpapier van bedrijven op te kopen.

Balanstotaal Fed explodeert naar $6,93 biljoen (klik voor grotere versie)

Blijvende schade aan de economie

De Fed vreest blijvende economische schade als liquiditeitsproblemen van bedrijven omslaan in solvabiliteitsproblemen. Dit kan ook de arbeidsmarkt raken, omdat er met het wegvallen van kleinere bedrijven ook veel banen verdwijnen. De Fed heeft het mandaat om naast prijsstabiliteit ook werkgelegenheid te bewaken. Daardoor is de centrale bank bereid een risicovol en onconventioneel monetair beleid te voeren.

Tot op heden is de Fed erin geslaagd de financiële markten enigszins te kalmeren. Het renteverschil tussen hoogwaardige investment grade en meer risicovolle high yield obligaties is gedaald, terwijl de liquiditeit in de markt voor bedrijfsleningen verbeterde. Tegelijkertijd is de rente op Amerikaanse staatsleningen nog steeds uitzonderlijk laag. Dat geeft aan dat de financiële markten nog steeds weinig vertrouwen hebben in een spoedig herstel van de economie. Het is de vraag of de centrale bank met al die miljarden aan stimulering verandering in kan brengen.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines