Jan Nieuwenhuijs: 'We gaan terug naar een wereldwijde goudstandaard’

 

Verschillende centrale banken bereiden zich voor op een terugkeer naar de goudstandaard. Dat zegt goudmarktanalist Jan Nieuwenhuijs in gesprek met Holland Gold. Aan de hand van unieke grafieken laat hij zien dat steeds meer goud van Westerse landen verschuift naar opkomende economieën, waarmee deze landen zich voorbereiden op een monetaire reset. Verder bespreekt hij de werking van de wereldwijde goudmarkt, de correlatie tussen goudprijs en reële rente en geeft hij zijn visie op vermeende manipulatie in de goudmarkt.

 

Klik hier voor de video

 

Hoe werkt de goudmarkt?

Nieuwenhuijs legt uit dat de goudprijs voornamelijk wordt bepaald door institutionele partijen, die op grote schaal posities innemen en daarmee de prijs in beweging kunnen brengen. Ook beschrijft hij de werking van de termijnmarkt, waar handelaren op papier edelmetalen verhandelen. Deze markt is vele malen groter dan de fysieke goudmarkt en daarmee veel belangrijker voor de prijsvorming van het edelmetaal.

Op de termijnmarkt nemen marktpartijen posities in goud, omdat het veel makkelijker is om in contracten te handelen dan om fysiek edelmetaal te verplaatsen. Sommige partijen gebruiken de termijnmarkt om hun fysieke voorraden af te dekken, terwijl anderen deze gebruiken om te speculeren op de goudprijs. Daarmee vervullen speculanten volgens de goudmarktanalist een belangrijke rol.

Manipulatie?

Volgens Nieuwenhuijs is er bewijs van manipulatie op de goudmarkt, net zoals andere markten gemanipuleerd worden. De laatste jaren zijn er veel berichten naar buiten gekomen over manipulatie, bijvoorbeeld door JP Morgan en Deutsche Bank. Maar meestal gaat dan over spoofing, dat is wat anders dan structurele onderdrukking van de goudprijs.

Nieuwenhuijs ziet alleen manipulatie met intraday koersen, niet op fundamentele basis. Er zijn veel cowboyverhalen over manipulatie op de goudmarkt. Veel goudblogs focussen zich op de scherpe koersdalingen in de markt, maar kijken niet naar de scherpe koersstijgingen die ook met enige regelmaat plaatsvinden. Dat is op zichzelf niet genoeg om te spreken van manipulatie.

Correlatie goud en rente

De laatste jaren is er een sterke correlatie tussen de goudprijs en de reële rente, wat aangeeft dat mensen een hogere prijs voor goud betalen als de reële rente laag is. Deze correlatie klinkt logisch, maar er is volgens Nieuwenhuijs geen garantie dat die correlatie blijft bestaan. Er waren namelijk ook periodes waarin er geen correlatie was tussen goud en de reële rente. Deze trend kan een self fulfilling prophecy worden als meer mensen ernaar gaan handelen. Maar daarmee is niet gezegd dat deze correlatie op lange termijn stand zal houden.

Volgens de goudmarktanalist is deze correlatie ook geen goede reden om goud te bezitten. Voor hem is goud veel belangrijker als hedge tegen systeemrisico's, falend beleid door centrale banken of een mogelijke reset van het financiële systeem. Goud zit gevangen in deze correlatie en is dit jaar wat achtergebleven. Vergeleken met de hoge inflatie die we nu zien is de goudprijs wat achtergebleven.

Fundamentals van goud

De fundamentals van goud zijn volgens Nieuwenhuijs nog steeds heel sterk, omdat centrale banken op grote schaal obligaties kochten en de rente verlaagden. Het is een doodlopende weg, waarvan de negatieve effecten gaandeweg steeds groter worden. Door al die stimulering neemt de moral hazard toe, zowel bij overheden als bij centrale banken.

Daarnaast zijn er secundaire effecten, zoals de enorme prijsstijging van huizen, aandelen en obligaties. Je krijgt meer economische ongelijkheid in de economie en een toename van zombiebedrijven. Zo lang die in leven worden gehouden trekken die productiefactoren uit de economie. Daardoor wordt de economie minder veerkrachtig en flexibel, met lagere economische groei tot gevolg. "We zijn het financiële stelsel en de economie aan het slopen", aldus Nieuwenhuijs.

Hij verwacht dat de trend beweegt naar een wereldwijde goudstandaard. Dat kan gebeuren doordat centrale banken goud gaan herwaarderen. We zien nu al dat centrale banken veel slechte schulden verzamelen op hun balans. Die schulden zullen op een dag afgeschreven moeten worden, omdat er weinig alternatieven zijn. Sterke economie groei hoeven we volgens Nieuwenhuijs niet meer te verwachten, terwijl het wegstrepen van schulden maatschappelijk gezien geen wenselijke optie is. Een derde optie is dat overheden de belastingen verhogen, maar ook daar zit niet veel rek meer in.

Herwaardering goud

Het herstructureren van schulden is volgens Nieuwenhuijs de meest waarschijnlijke optie. Centrale banken zullen in dat scenario de schulden wegstrepen van hun balans en hun goud gebruiken om dat verlies op te vangen. Sommige centrale banken zetten de waardestijging van het goud al op de passivazijde van hun balans onder een revaluation account. Dat is een buffer die centrale banken kunnen gebruiken om schulden weg te strepen van de balans. Centrale banken kunnen de goudprijs verhogen, bijvoorbeeld door actief op goud te bieden tegen een veel hogere prijs. Zo kan de ECB goud kopen tegen bijvoorbeeld €200.000 per kilo, omdat ze in theorie onbeperkt euro's kan creëren.

Dit is niet alleen theorie. In 1937 heeft de Nederlandsche Bank al eens een revaluation account gebruikt om verliezen weg te strepen. De goudmarktanalist verwacht dat er niet weer een scenario zal ontstaan als in 1933 met de nationalisatie van goud in de Verenigde Staten. Daarvoor is het vertrouwen in de autoriteiten te laag.

Goudvoorraden

In deze video laat Nieuwenhuijs zien dat Europa en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog veel goud op hun balans hadden staan. Het legt uit dat dat vanuit de historie zo is ontstaan, omdat veel Westerse landen overstapten op een goudstandaard. Nu de machtsverhoudingen in de wereld veranderen zien we ook grote verschuivingen in de goudvoorraden. Zo blijven opkomende economieën goud kopen om hun balans te versterken.

Na de Tweede Wereldoorlog probeerden Europese landen terug te keren naar een soort goudstandaard, maar zonder succes. In 1999 besloten zij gecoördineerd goud te verkopen, volgens Nieuwenhuijs om de goudvoorraden te herverdelen over de wereld. Een interessante invalshoek, die hij onderbouwt aan de hand van historische bronnen en unieke grafieken.

Klik hier voor de video

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines