De waarde van de Russische goudvoorraad bereikte in februari een record van meer dan $57 miljard, wat betekent dat de centrale bank voor het eerst meer dan 15% van haar totale reserves in goud heeft.

Het goud van Rusland werd in februari $5,89 miljard meer waard, wat voor een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan de stijging van de goudkoers. Eind januari werd het edelmetaal nog gewaardeerd tegen een koers van $1.112 per troy ounce, maar eind februari was de fixing al opgelopen tot $1.235 per troy ounce. Rekenen we de totale goudwaarde om naar deze koers, dan komen we uit op een totaal van iets meer dan 1.442 metrische ton. Dat is een toename van ongeveer 5 ton ten opzichte van een maand eerder.

Goudvoorraad Rusland $57,27 miljard waard (Bron: Central Bank of Russla)

Goudkoers gestegen

We kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit de exacte omvang is van de Russische goudreserve, maar dezelfde rekenmethode leverde in januari wel de juiste cijfers op. Rusland waardeert haar edelmetaal iedere maand tegen de actuele goudkoers, net als de centrale bank van China. Ook de ECB waardeert haar goudvoorraad naar marktwaarde, maar doet dat slechts eens per kwartaal.

Rusland wil geen dollars meer

De centrale bank van Rusland wil haar afhankelijkheid van de dollar en van buitenlandse valutareserves zo klein mogelijk maken, gezien de politieke onzekerheid en de Westerse sancties. Daarom blijft de centrale bank goud kopen en valutareserves van de hand doen. Goud is de enige reserve die 100% vrij is van politiek risico en tegenpartij risico. De centrale bank koopt sinds 2006 al bijna onafgebroken edelmetaal bij, zoals de volgende grafiek laat zien.

Vorig jaar voegde Rusland een recordhoeveelheid van 206 ton aan haar reserves toe. “Het feit dat centrale banken van grote landen als China en Rusland onafgebroken goud kopen zegt iets over het toenemende wantrouwen ten aanzien van het dollarsysteem”, zo verklaarde Vincent Kersten van Hollandgold de goudaankoop van een maand geleden. Toen voegde Rusland nog meer dan 21 ton aan de kluis toe.

Goudvoorraad Rusland naar 15% van totale reserves (Bron: Central Bank of Russia)

Totale reserves Rusland (Bron: Central Bank of Russia)