• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €58.041 | Zilver: €709

1:00

Goudmarkt 2023: Analyse en Vooruitzichten

Datum 19 jul. 2023   Categorieën Categorieën: Beleggen in goud
Goudmarkt 2023: Analyse en Vooruitzichten

 

Het vooruitzicht van goud blijft goed, zeker als verschillende macro-economische en geopolitieke factoren worden meegewogen. Eerst bekijken we de ontwikkelingen in de goudkoers in 2023, daarna bekijken we enkele factoren die de prijs van edelmetaal zullen beïnvloeden de komende maanden. Tot slot behandelen we de vooruitzichten. Wat kunnen we op de lange termijn van goud verwachten?

Goud in 2023

De goudprijs is dit jaar gestegen. Zo stond de goudprijs op 1 januari van dit jaar nog op ruim 54.000 euro per kilo goud, terwijl de prijs nu rond de 56.000 euro per kilo schommelt. Met name de onrust in de bankensector zorgde voor een opwaartse trend van de goudprijs. Logisch, aangezien goud als veilige haven geldt. Ook kwamen goudaankopen van centrale banken veelvuldig in het nieuws. De afgelopen maanden daalde de goudprijs iets. Dat kwam doordat de beleidsrentes van centrale banken verder omhoog gingen. Als de rente stijgt, worden andere vermogenstitels aantrekkelijker, aangezien over goud geen rente betaald wordt.

Afbeelding1  

Factoren van invloed

Inflatie

Natuurlijk is de inflatie een zeer belangrijke factor voor goud, aangezien het edelmetaal bekend staat als hedge tegen prijsstijgingen. We zagen de afgelopen maanden zeer hoge inflatiecijfers, culminerend in een inflatiecijfer voor Nederland van ruim 17 procent in september vorig jaar (berekend volgens de Europese rekenmethode). De onderstaande tabel van IGWT laat zien dat de inflatie de afgelopen maanden in elke ontwikkelde economie rood kleurde, dat wil zeggen dat het cijfer boven het beleidsdoel van de centrale bank lag. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is het doel een inflatiecijfer van 2 procent.

Een roodgekleurd vakje geeft aan dat het inflatiecijfer boven het beleidsdoel van de centrale bank ligt.

Een roodgekleurd vakje geeft aan dat het inflatiecijfer boven het beleidsdoel van de centrale bank ligt. (Bron: IGWT)

ABN Amro verwacht ook voor 2024 nog een hogere inflatie en voorspelde een inflatiecijfer van 3,3 procent voor volgend jaar. De kerninflatie, de inflatie zonder sterk fluctuerende prijzen van producten zoals energie, bedroeg in juni nog altijd 7,1 procent. Dit is weliswaar lager dan de 8,2 procent in mei, maar de inflatie blijkt nog altijd zeer hardnekkig, aldus de bank. Ironisch genoeg verwacht de oud-hoofdeconoom van ABN Amro, Han de Jong, juist dat de inflatie drastisch gaat afnemen de komende maanden. Op BNR schreef de huiseconoom in een column dat basiseffecten hier een grote rol in spelen.

Het basiseffect zorgt ervoor dat het inflatiepercentage nu nog steeds hoog uitvalt door prijsstijgingen van een tijdje terug. De inflatie is het verschil tussen het prijspeil nu en een jaar eerder. Het inflatiecijfer kan nu nog hoog zijn, terwijl de prijzen de voorgaande maanden niet eens zo hard gestegen zijn. Zo kwam de inflatie in juni nog uit op 5,7 procent, vooral als gevolg van de explosieve prijsstijging in de zomer van 2022. Tussen juli en oktober 2022 steeg het prijspeil namelijk met 7,7 procent, zo schrijft de Jong. Daarentegen steeg het prijspeil gemiddeld met iets meer dan 0,2 procent per maand in 2023. Als deze ontwikkeling zich voortzet daalt de inflatie dus spectaculair de komende maanden. ‘Natuurlijk zijn de prijzen voor brandstoffen zojuist weer gestegen, maar de kans dat de inflatie in oktober in de buurt van 0 procent ligt, lijkt mij groot’, zo schrijft de econoom in zijn column.

Rente 

Een andere belangrijke factor voor de goudprijs is de rente. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn rentes wereldwijd gestegen. De ECB zette de herfinancieringsrente onlangs nog op 4 procent, terwijl de rente in juni 2022 nog op 0 procent stond. In juli staat het volgende rentebesluit van de ECB gepland. De verwachting is dat de ECB nog een keer verhoogt, maar Klaas Knot hint al op een pauze na de komende verhoging. 'Voor juli denk ik dat een renteverhoging een noodzaak is, voor alles na juli zou het hoogstens een mogelijkheid zijn, maar geenszins een zekerheid', zei Knot onlangs.

Voor de goudmarkt is echter vooral de reële rente van belang. Dat is de rente gecorrigeerd voor de inflatie. Daarom is niet alleen de hoogte van de nominale rente van belang, maar ook de hoogte van de inflatie. Vooral een negatieve reële rente is aantrekkelijk voor goudbezitters. Goud betaalt weliswaar geen rente uit, maar geldt als een waardevastevermogenstitel.

Onrust

De laatste factor die we in dit artikel bespreken is onrust. Dit is ook een belangrijke factor, of het nou gaat over geopolitieke onrust of financiële onrust; goud geldt als toevluchtsoort. Niet alleen bereikte goud recordhoogtes toen de oorlog in Oekraïne uitbarstte, ook de onrust in de bankensector zorgde voor een grote opwaartse beweging die de goudprijs zelfs naar recordhoogte stuwde. De onrust van afgelopen tijd is ook niet zomaar verdwenen. De oorlog in Oekraïne is nog altijd bezig en door de stijgende rente blijft men waakzaam voor nieuwe faillissementen. In het geval dat onrust eventueel weer toeneemt kan de goudprijs zomaar weer een flinke sprong omhoog maken. Op ons evenement op 20 oktober gaan we dieper in op geld, geopolitiek en groen. De onrust die hierboven beschreven staat zal dan ook worden besproken door verschillende experts.

Vooruitzicht 

Het is altijd lastig om te zeggen wat de goudprijs op korte termijn gaat doen. ABN Amro verwacht dat de goudprijs wellicht nog iets daalt in de komende maanden. Volgens de bank zetten centrale banken renteverlagingen pas later dit jaar in. De relatief hoge rente, in combinatie met een eventuele lagere inflatie, zou dus voor een lichte daling van de goudprijs kunnen zorgen, al verwacht de bank geen trendbreuk. 

Toch is een rentestijging niet per se negatief voor de goudprijs. Hoewel edelmetaal in de aanloop naar een renteverhoging vaak slecht presteert, is het vooruitzicht voor de prijs van goud als de renteverhoging eenmaal heeft plaatsgevonden juist positief. In de maanden na eerdere periodes van renteverhogingen steeg de goudprijs met gemiddeld 10 procent, zo schreven we eerder al op Holland Gold. Nu het einde van de renteverhogingen door centrale banken in zicht lijkt te komen, lijkt het vooruitzicht voor edelmetaal dus positief.

Dat zou ook nu kunnen gelden. Hoewel de goudprijs wellicht iets zou kunnen dalen, blijft de angst voor een recessie reëel. Economen als Jeroen Blokland verwachten een crisis later dit jaar. In een dergelijk scenario zullen centrale banken wellicht een ruimer monetair beleid gaan voeren, wat de prijs van goud ten goede komt. Eerder schreven we al een artikel over verschillende vermogenstitels tijdens verschillende fases van een recessie. Goud presteert vaak vooral erg sterk in de aanloop- en beginfase van een recessie. Daarom lijkt een prijsstijging voor goud later dit jaar ook heel goed mogelijk. Ook zal de onrust die we de afgelopen anderhalf jaar zagen aanhouden. Zo is de strijd in Oekraïne nog altijd niet geluwd. De tijd zal uitwijzen hoe deze factoren zich verder ontwikkelen en hoe de goudprijs daarop reageert, maar het vooruitzicht voor goud is zeker niet slecht.

Disclaimer: Holland Gold geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.

 Holland Gold YouTubeKijk ook eens een keer op ons YouTube kanaal

Namens Holland Gold interviewen Paul Buitink en Joris Beemsterboer verschillende economen en experts op macro-economisch gebied. Het doel van de podcast is om de kijker een beter beeld en houvast te bieden in een steeds sneller veranderend macro-economisch en monetair landschap. Klik hier om te abonneren.