Goldman Sachs: 'Komende jaren geen recessie'

Een aantal maanden geleden maakten beleggers zich nog zorgen om een omgekeerde rentecurve, omdat dat een aanwijzing zou zijn voor een nieuwe recessie. Analisten van Goldman Sachs zijn daar niet van overtuigd, want zij verwachten de komende jaren juist geen recessie. Sterker nog, de economie zou in feite zelfs recessiebestendig zijn. Een gewaagde voorspelling, aangezien de bank er in 2007 ook al eens helemaal naast zat.

Volgens Goldman Sachs zijn alle fundamenten die de afgelopen decennia voor economische groei hebben gezorgd nog steeds intact. Twee economen van Goldman Sachs, Jan Hatzius en David Mericle, schrijven daarover in een nieuw rapport.

"Hoewel er nieuwe risico's kunnen optreden is geen van de bronnen van de laatste recessies - olieschokken, hoge inflatie en financiële onbalans - op dit moment reden tot zorg. Daarom is het vooruitzicht van een zachte landing kansrijker dan men over het algemeen denkt."

Wel of geen recessie?

Deze conclusie van Goldman Sachs staat in groot contrast met de beeldvorming in de financiële media. De afgelopen maanden werd er juist veel geschreven over geopolitieke risico's, een omgekeerde rentecurve en natuurlijk de handelsoorlog. En dan hebben we het nog niet eens over het vooruitzicht van een Brexit en de economische groeivertraging in Duitsland en China.

Al deze factoren waren vorig jaar reden tot zorg, maar een aantal van deze risico's zijn daarna ook weer naar de achtergrond verdwenen. De VS en China bereikten een handelsakkoord, waardoor nieuwe importheffingen van de baan zijn. Ook steeg de rente op staatsleningen, waardoor er geen sprake meer was van een omgekeerde rentecurve.

Volgens de Federal Reserve is de kans op een recessie, gemeten aan de hand van renteverschillen op Amerikaanse staatsleningen, gedaald naar 24%. Vergeleken met de afgelopen jaren is nog steeds een verhoogd niveau, maar niet meer zo kritiek als een paar maanden geleden. Toen naderde de recessie-indicator het niveau van 2007-2008.

Kans op een recessie is weer wat afgenomen (Bron: New York Fed)

Risico's

De economen van Goldman Sachs zeggen niet dat er geen risico's zijn. Zo vormen verhoogde aandelenkoersen en sterk toegenomen bedrijfsschulden nog altijd een bedreiging voor de economische stabiliteit. Toch zou de kans op een zachte landing zijn toegenomen, mede dankzij het handelsakkoord en ingrijpen door de Fed.

Het optimisme van Goldman Sachs pakt zoals gezegd niet altijd goed uit. Ook aan de vooravond van de vorige crisis waren economen van de bank overwegend positief over de economie. Eind 2007 voorspelde Goldman Sachs voor 2008 een winst van meer dan 10% op de aandelenmarkt. Het werd uiteindelijk een rampzalig jaar, waarin de S&P 500 index met 37% onderuit ging. Is het optimisme van Goldman Sachs opnieuw een contraire indicator?

Lees ook: