Eén op drie Amerikanen denkt dat dollar gedekt is door goud


De dollar is sinds 1971 niet meer gekoppeld aan goud, maar één op de drie Amerikanen denkt nog steeds dat dit nog wel zo is. Dat blijkt uit een onderzoek van Genesis Mining, een bedrijf dat zich bezighoudt met het 'minen' van virtuele munten. Uit het onderzoek onder duizend respondenten blijkt verder dan 70% niet het juiste antwoord kan geven op de vraag waar de dollar dan wel door gedekt wordt. Deze resultaten zijn tekenend voor het gebrek aan kennis onder de Amerikaanse bevolking over het geldsysteem.

Volgens 5% van de ondervraagden wordt de dollar gedekt door staatsobligaties, terwijl 4% zegt dat de dollar gedekt is door olie. Dat laatste is tot op zekere hoogte te verdedigen, omdat de Amerikaanse munt haar waarde deels ontleent aan het feit dat de meeste olie wereldwijd in dollars wordt afgerekend. Het heeft zeker een bijdrage geleverd aan de dollarisering van de wereldeconomie, maar is strikt genomen niet waardoor de munt gedekt wordt. Nog eens 23% zegt geen idee te hebben. Uiteindelijk gaf slechts één op de drie respondenten het juiste antwoord, namelijk de Amerikaanse overheid.

Ongedekt geldsysteem

Wat veel Amerikanen volgens dit onderzoek ook niet weten is hoe banken werken. Bijna de helft van de respondenten denkt dat banken 100% reserves aanhouden, maar dat is onjuist. Banken creëren nieuw geld op het moment dat zij een lening verstrekken en kunnen dat bijna onbeperkt doen. Zo lang een bank voldoet aan de reserveverplichtingen kan ze nieuw geld in omloop brengen. Dit betekent in de praktijk dat banken hooguit tien tot vijftien procent aan reserves aanhouden. Slecht één op de tien ondervraagden wist deze vraag correct te beantwoorden.

Veel Amerikanen denken dat banken slechts tussenpersoon zijn tussen mensen die geld sparen en mensen die geld lenen. Maar dat is al lang niet meer het geval. Banken creëren nieuw banktegoed op het moment dat zij een lening verstrekken. Kredieten creëren dus banktegoeden en niet andersom. Het gevolg hiervan is dat de geldhoeveelheid de afgelopen decennia spectaculair is toegenomen en dat daardoor de waarde van het geld is gedaald. Sinds 1971, toen de koppeling tussen de dollar en goud werd losgelaten, heeft de dollar al meer dan 80% van haar waarde verloren. Gemeten in goud is het verlies aan koopkracht nog veel groter. In 1971 was de goudkoers $35 per troy ounce, momenteel is dat ongeveer $1.500 per troy ounce.

Contant geld

Amerikanen weten dus weinig over de werking van ons geldsysteem, maar ze vinden het wel belangrijk om toegang te hebben tot contant geld. Zo is driekwart van de respondenten tegen het idee om munten en bankbiljetten te vervangen door elektronisch geld. Slechts één op de drie Amerikanen gebruikt nog regelmatig contant geld. Een vergelijkbaar percentage zegt nog maar zelden contant geld te gebruiken.