Duitsers kopen eerder goud dan aandelen?

 

Duitsers zouden eerder goud kopen dan aandelen, zo blijkt uit een nieuwe rondvraag van onderzoeksbureau Kantar Emnid in opdracht van Deutsche Börse Commodities. Respondenten kregen de vraag wat ze zouden overwegen als ze een bedrag van €25.000 mochten beleggen. Uit deze rondvraag kwam naar voren dat de meeste mensen dit bedrag zouden investeren in vastgoed, namelijk 32% van de respondenten. Goud kopen kwam met 29% op de tweede plaats en scoorde daarmee beter aandelen.

Van alle respondenten zegt 25% het geld (of een deel daarvan) te zullen investeren in aandelen of beleggingsfondsen. De traditionele spaarrekening blijkt voor 23% van de ondervraagden nog steeds een optie, ook al levert dat momenteel geen rente meer op. Dat zegt ook iets over de spaarmentaliteit van de Duitsers, die graag een financiële buffer achter de hand houden.

Goud versus aandelen

De lichte voorkeur voor goud kopen ten opzichte van aandelen is opmerkelijk, omdat aandelen dit jaar tot op heden een hoger rendement opleverden. Duitsers hechten blijkbaar toch veel waarde aan het edelmetaal, dat bekend staat als veilige haven in tijden van crisis. Ook is goud een manier om vermogen te beschermen tegen inflatie.

Veel Duitsers hebben vanuit historisch perspectief een sterke band met goud, omdat oudere generaties de verhalen van hyperinflatie in de Weimarrepubliek nog kennen. Het geld werd toen in een paar jaar tijd volledig waardeloos, waardoor spaarders hun vermogen zagen verdampen. De koersen van aandelen gingen door hyperinflatie weliswaar door het dak, maar omgerekend naar reële koopkracht verloren ook aandelen toen een groot deel van hun waarde.

Vertrouwen

Ondanks de grote belangstelling voor goud zijn Duitsers over het algemeen positief over de economie en over hun vermogenspositie. Een meerderheid van 60% noemt de situatie op de financiële markten momenteel erg onzeker. Dat lijkt veel, maar het is minder dan een paar jaar geleden. Bij eerdere peilingen in 2017 en 2019 kwam dat aandeel uit op respectievelijk 68% en 85%.

Ten aanzien van de persoonlijke financiële situatie zien de meeste ondervraagden de toekomst positief tegemoet. Slechts 18% zegt zich zorgen te maken over zijn of haar vermogenspositie. Ook valt op dat de ondervraagden zich er minder zorgen over maken naarmate hun vermogen groter is. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat vermogende mensen meer financiële activa kunnen bezitten die rendement opleveren en dat ze weinig financieel risico lopen.

Duitsers beleggen €25.000 eerder in goud dan in aandelen (Bron: Deutsche Börse Commodities)

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines