De Nederlandsche Bank moet een schadevergoeding van €4,8 miljoen betalen aan het Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken, zo oordeelde de rechtbank van Rotterdam. Het pensioenfonds werd in oktober 2009 door de centrale bank, omdat ze 12% van het beheerde vermogen in fysiek goud had belegd. DNB vond dit percentage riskant hoog en deed het pensioenfonds een dringend verzoek om de blootstelling aan fysiek goud in de portefeuille af te bouwen tot ongeveer 1 tot 3 procent.

Het pensioenfonds moest op een zeer ongelukkig moment goud verkopen, want de goudkoers zou in de drie jaar die daarop volgden stijgen tot een recordniveau van €1.380 per troy ounce.  Dat was bijna twee keer zoveel als de prijs waarvoor het pensioenfonds het goud in 2009 heeft moeten verkopen.

Schadeclaim

Het pensioenfonds tekende meteen bezwaar aan tegen het besluit van de Nederlandsche Bank en werd daarna door zowel de rechtbank als door het College van Beroep in het gelijk gesteld. De schadeclaim die het pensioenfonds neerlegde bij de Nederlandsche Bank werd door de rechtbank in Rotterdam gegrond verklaard. Dat betekent dat het Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken een compensatie krijgt van €4,8 miljoen voor het misgelopen rendement op de belegging in goud.

Hoewel pensioenfondsen beleggen met een langetermijn visie doen ze over het algemeen maar weinig met goud. Pensioenfondsen zijn terughoudend geworden met goud kopen door het geschil tussen de Nederlandsche Bank en het betreffende pensioenfonds dat een deel van haar vermogen in fysiek goud had omgezet.

Nu de rechtbank het pensioenfonds opnieuw in het gelijk heeft gesteld ligt voor de institutionele beleggers de weg open om fysiek goud te kopen. Of ze dat zullen doen is nog maar de vraag, omdat goud geen geldstroom genereert die uitgekeerd kan worden aan pensioengerechtigden. De toegevoegde waarde van fysiek goud in de portefeuille is voornamelijk een verzekering die het biedt tegen het falen van het geldsysteem, een risico waar pensioenfondsen blijkbaar anders mee omgaan dan centrale banken. Die beschikken namelijk wel over een aanzienlijke voorraad fysiek goud.