Deutsche Bank treft een schikking van $60 miljoen voor het manipuleren van de goudprijs, zo schrijft Reuters. De bank werd schuldig bevonden aan het manipuleren van de dagelijkse goudprijs fixing, waardoor handelaren op oneerlijke wijze benadeeld werden. In oktober trof Deutsche Bank ook al een schikking van $38 miljoen voor het manipuleren van de zilverprijs.

Met deze uitspraak wordt het vermoeden van verschillende experts in de goudmarkt bevestigd, namelijk dat sommige banken de prijzen van edelmetalen manipuleerden. Het zijn overigens niet alleen edelmetalen waar de banken mee manipuleren, want sinds een paar jaar weten we dat er ook geknoeid werd met de liborrente en valuta.

Rechtszaak

Verschillende handelaren spanden in 2014 gezamenlijk een rechtszaak aan tegen Deutsche Bank, Barclays, Bank of Nova Scotia, HSBC en Société Générale, de banken die toen verantwoordelijk waren voor de dagelijkse fixing van de goudprijs. Volgens de aanklagers hebben deze banken in de periode van 2003 tot en met 2014 geprofiteerd van een fixing die erg gevoelig bleek voor manipulatie en fraude.

De fixing van de goudprijs werd in het verleden vastgesteld via een telefonisch overleg tussen vijf banken. In periodes van grote onzekerheid en volatiliteit kon dit proces erg lang duren, wat banken in de gelegenheid stelde om winstgevende posities in te nemen. De fixing wordt sinds maart 2015 via een elektronisch handelsplatform vastgesteld, een systeem dat meer transparant en daarmee minder fraudegevoelig is.

De dagelijkse fixing van goud en zilver dient als referentiepunt voor de markt. Grote spelers in de markt baseren transacties op deze referentieprijs.

Deutsche Bank treft schikking voor manipulatie goudprijs