De Federal Reserve komt met een derde opkoopoperatie, beter bekend als Quantitative Easing (QE3). Nu lijkt het zonder einde te zijn. Hierbij zal de Fed elke maand 40 miljard dollar aan hypotheekobligaties opkopen als stimulering voor de economie. Binnen de markt wordt dit gezien als dat de geldpers wordt aangezet.  

Naast dit opkoopbeleid heeft de Fed aangegeven dat tot 2015 de rente zeker tussen de 0% en de 0,25% blijft. Dit open einde wordt zichtbaar door de verklaring van de Fed dat de stimuleringsmaatregelen passend blijven voor een aanzienlijke periode nadat het economisch herstel zichtbaar is geworden.

Koersen stijgen

De Amerikaanse beurzen laten een stijging zien. Ook goud en zilver hebben na een stabiele dag weer een sprong naar boven laten zien.
De Fed motiveert zijn keuze voor deze opkoopoperatie door zijn bezorgdheid uiten. Ze geeft aan dat de economische groei minder krachtig zal zijn als deze maatregelen niet genomen zouden worden. Daarbij zou dit dan niet voldoende zijn voor een duurzame verbetering van de arbeidsmarkt.

Open einde

De Fed heeft aangegeven maandelijks 40 miljard dollar te besteden aan het opkopen van hypotheekobligaties. Hierbij is geen einddatum genoemd. De Fed lijkt aan te geven door te gaan met opkopen zolang dit nodig is voor het economisch herstel en om de werkeloosheid terug te dringen. Bij eerdere opkoopacties tussen 2009 en 2011 kocht de Fed al voor 2.325 miljard dollar aan staats- en hypotheekobligaties..

De Fed geeft aan dat hypotheekobligaties worden opgekocht zolang de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt niet aanzienlijk verbetert.

Quantitative Easing

De Fed verwacht met deze kwantitatieve verruiming (Quantitative Easing) de kapitaalmarktrentes te laten dalen. Het kan ook een positief welvaartseffect hebben door waardevermeerdering van andere vermogenstitels. Dit kan leiden tot stimulering van de bestedingen en investeringen. Door deze vernieuwde opkoopronde op ook hypotheekobligaties zou de hypotheekrente kunnen dalen, wat weer een positief effect kan hebben op de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Tegelijk benoemen veel critici dat hiermee de geldpers opnieuw is aangezet. Er wordt zelfs gesproken over de mogelijkheid van hyperinflatie. 


Bron: fd.nl