De waarde van goud in een multipolaire wereld


Met een verschuiving van de dollar naar een multipolair wereldorde op basis van verschillende valuta zal de belangstelling voor goud als strategische reserve verder toenemen. Dat schrijft Andrew Sheng van het Asia Global Institute in de laatste nieuwsbrief van de World Gold Council.

Door de groei van de Chinese economie en de internationalisering van de yuan krijgt het wereldwijde monetaire systeem een multipolair karakter. Dat betekent dat centrale banken op een andere manier naar risico's moeten kijken.

Het marktaandeel van de Chinese yuan in het internationale handelsverkeer is momenteel nog zeer klein, maar de verwachting is dat dit aandeel de komende jaren verder zal toenemen en dat daarmee ook de vraag naar dollars zal afnemen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Verenigde Staten, omdat zij de afgelopen decennia steeds hun tekorten konden financieren met de uitgifte van schuldpapier.

Multipolaire wereldorde

In een multipolaire wereldorde zal de bereidheid om de Amerikaanse tekorten te financieren steeds kleiner worden, wat betekent dat centrale banken meer alternatieve reserves moeten aanhouden. Daarin kan goud volgens Sheng een belangrijke rol spelen, omdat het edelmetaal zeer liquide is en geen tegenpartij risico kent. Vooral opkomende economieën als China, India en Rusland doen er verstandig aan hun goudvoorraden nog verder uit te breiden, omdat deze landen in verhouding tot de meeste Westerse landen vrij weinig goud tot hun beschikking hebben.

China bewaart momenteel slechts 2,3% van haar reserves in edelmetaal, tegenover 5,8% voor India en iets meer dan 17% voor Rusland. Die percentages zijn laag in vergelijking met de meer dan 60% voor de grootste economieën in Europa. Het feit dat wereldwijd de meeste goederen nog steeds in dollars worden afgerekend is voor centrale banken een belangrijke reden om nog steeds een aanzienlijk deel van de reserves in deze valuta aan te houden.

Op de lange termijn is dat misschien wel een risicovolle strategie, zeker in het perspectief van een dreigende handelsoorlog die meer barrières opwerpt voor kapitaalstromen en investeringen. In dat scenario is goud als volledig neutrale reserve van grote toegevoegde waarde op de balans van centrale banken.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines