Japan staat bekend als een zeer vooruitstrevend land qua technologische ontwikkelingen, maar als het om geld gaat zijn de Japanners nog steeds zeer gehecht aan hun munten en bankbiljetten. De centrale bank van Japan liet onderzoeken of er belangstelling is voor een nieuwe centraal uitgegeven virtuele munt, maar die blijkt nog steeds minimaal te zijn.

Volgens Yuko Kawai van het Fintech Center bij de Bank of Japan is de populariteit van contant geld nog steeds zeer groot en is er geen reden om een virtuele munt te introduceren. In een interview met de South China Morning Post zei ze daar het volgende over:

"We zijn niet op het punt om een virtuele munt uit te geven, omdat er geen vraag is. Om te beginnen moeten we ons de vraag stellen of we echt wel een virtuele munt nodig hebben in een land waar niet veel vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van een cashloze samenleving."

Contant geld

Dat contant geld nog steeds zeer populair is onder de Japanse bevolking blijkt wel uit het feit dat er naar verhouding erg veel munten en bankbiljetten in omloop zijn. De waarde van al het contante geld in omloop bedroeg in 2016 ongeveer 20% van het jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp). Dat is aanzienlijk meer dan in andere ontwikkelde economieën als Zwitserland (12%), de Eurozone (~10%) en de Verenigde Staten (~9%). In Zweden is het cash geld zelfs bijna volledig uit omloop verdwenen, daar is de totale waarde van alle munten en biljetten nog maar 1,2% ten opzichte van het bbp.

Waarom Japanners zo gehecht zijn aan contant geld is lastig te zeggen. Ook in Japan zijn alle technieken om elektronisch te betalen met bankpasjes en mobiele telefoons beschikbaar, maar dat weerhoud de bevolking er niet van wat meer cash geld achter de hand te houden. Een mogelijke verklaring is dat de Japanse bevolking vergrijst en dat deze generatie minder gebruik maakt van allerlei nieuwe elektronische betaaldiensten.

Een andere verklaring voor de populariteit van cash geld is de extreem lage rente, waardoor spaargeld op de bank vrijwel niets meer oplevert. Dat verklaart ook waarom er in Japan de laatste tijd zoveel vraag is naar kluisjes voor thuisgebruik.

Japanse economie nog steeds zeer gehecht aan contant geld