De Chinese centrale bank heeft in maart 9 ton goud aan haar reserves toegevoegd, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die deze week naar buiten zijn gebracht. De totale goudvoorraad van China groeide naar 1.797,5 ton, wat omgerekend naar de goudkoers van eind maart een waarde van $71,48 miljard vertegenwoordigt. Dat is meer dan een maand geleden.

De Chinese centrale bank geeft sinds juni vorig jaar maandelijks een overzicht van alle reserves, inclusief de goudvoorraad. De waarde van de goudvoorraad verandert maandelijks door zowel de aankoop van goud als door de verandering van de goudkoers. Sinds juni 2015 steeg de waarde van het edelmetaal op de balans van de centrale bank van $62,39 naar $71,48 miljard en werd er in totaal bijna 140 ton van het gele metaal aan de reserves toegevoegd.

China blijft goud kopen

Omdat de Chinese centrale bank tegelijkertijd meer dan $400 miljard aan valutareserves van de hand heeft gedaan is het goud als percentage van de totale reserves sinds de zomer van voirg jaar licht toegenomen. Had de centrale bank in juni 2015 nog 1,65% van haar reserves in het edelmetaal, de afgelopen maand was dat gestegen tot 2,16%. Dat is nog steeds een fractie ten opzichte van andere centrale banken. In Rusland ligt dat percentage bijvoorbeeld op meer dan 15%, terwijl in de Eurozone zelfs meer dan de helft van haar reserves in de vorm van edelmetaal aanhouden.

Ondanks de aankop van goud en de stijging van de goudprijs bleef het percentage goud op de balans van de Chinese centrale bank stabiel op 2,16%. Dat komt omdat er voor het eerst in vijf maanden tijd ook weer valuta aan de reserves zijn toegevoegd. De valutareserve groeide de afgelopen maand met $10,3 miljard naar $3,21 biljoen. De daling werd een halt toegeroepen door een zwakkere dollar, beperkingen op de uitstroom van kapitaal en een toename in fiscale en monetaire stimulering in China.

China waardeert reserves in SDR

Tot slot nog een opvallend detail: Sinds kort waardeert China haar reserves niet allen in dollars, maar ook separaat in SDR's! Zijn de Chinezen al aan het voorsorteren op een nieuw internationaal monetair systeem?