Centrale banken waarderen goud meer door coronacrisis

Door de coronacrisis zijn centrale banken positiever gaan kijken naar goud. Ook verwachten meer centrale banken hun goudvoorraad verder uit te breiden. Dat blijkt uit een nieuwe enquête onder 26 centrale banken wereldwijd, uitgevoerd door nieuwssite Central Banking en vermogensbeheerder Invesco. Een kwart van de centrale banken ziet goud nu als een meer aantrekkelijke reserve, alhoewel sommige centrale banken door de hoge goudkoers wat terughoudend zijn geworden om te kopen.

Centrale banken noemen verschillende redenen om een goudvoorraad aan te houden. De drie belangrijkste zijn diversificatie (64%), de lage reële rente (41%) en internationale geopolitieke spanningen (32%). Ook het historische rendement van goud wordt door verschillende centrale banken (27%) genoemd als reden om goud aan te houden. Minder belangrijk zijn de zwakkere dollar, de coronapandemie en afnemende economische groei (ieder 18%). Ook blijken centrale banken in rijke landen vooral waarde te hechten aan diversificatie, terwijl de minder rijke landen vooral goud kopen vanwege de lage rente.

Waarom houden centrale banken een goudvoorraad aan? (Bron: Central Banking)

Veel centrale banken willen goud kopen

Van alle respondenten geeft een meerderheid aan dat ze van plan is de komende twaalf maanden meer goud te kopen. Een aantal centrale banken weet het nog niet of is van plan de goudvoorraad op hetzelfde niveau te houden. Geen van de respondenten is van plan goud te verkopen. Uit de enquête kwam naar voren dat centrale banken van de rijkere landen over het algemeen tevreden zijn over de omvang van hun goudreserve, terwijl de centrale banken in de minder rijke landen unaniem hun voorraad de komende twaalf maanden willen uitbreiden.

Centrale banken willen meer goud kopen, vooral in de minder rijke landen (Bron: Central Banking)

Waar kopen centrale banken hun goud?

De meeste centrale banken kopen hun goud via de wereldwijde markt. Slechts twee ondervraagde centrale banken doet dat via de binnenlandse markt, terwijl vier dat doen via goudderivaten. Opvallend is dat één van de centrale banken via ETF's goud koopt, een instrument waar normaal gespreken vooral particuliere beleggers en beleggingsfondsen gebruik van maken. Deze vraag werd helaas door 11 van de 26 centrale banken niet beantwoordt.

Waar kopen centrale banken goud? (Bron: Central Banking)

Waar bewaren centrale banken hun goud?

De volgende vraag is waar centrale banken hun goudvoorraad bewaren. Deze vraag werd door 21 van de 26 centrale banken beantwoordt, waarbij sommige meerdere antwoorden gaven. De meeste blijken te kiezen voor opslag in het buitenland (81%). Van deze groep blijkt bijna de helft ook goud in eigen land te bewaren. Deze vorm van spreiding is gebruikelijk voor centrale banken, zeker wanneer ze over een grote goudreserve beschikken. Twee van de ondervraagde centrale banken heeft geen opslagruimte voor goud.

Opvallend is dat er grote verschillen zijn in het percentage van de goudvoorraad dat centrale banken in het buitenland bewaren. Voor 41% van de ondervraagden is dat bijna hun volledige goudreserve, bij een kwart is dat nog geen 5%.

Meeste centrale banken bewaren (een deel van) hun goud in het buitenland (Bron: Central Banking)

Grote verschillen in goudallocatie centrale banken (Bron: Central Banking)

Bank of England

De Bank of England speelt een belangrijke rol als centrale opslaglocatie voor centrale banken. Veel centrale banken verspreid over de hele wereld bewaren hun goudvoorraad in de goudkluizen in Londen. Vaak zijn dat landen die zelf niet over een goede goudkluis beschikken of die het om geopolitieke reden veiliger vinden om het goud in het Verenigd Koninkrijk te bewaren. Venezuela heeft echter geen goede ervaring met de Bank of England. De regering van Maduro probeerde vorig jaar een deel van haar goudvoorraad te repatriëren, maar dat verzoek werd geweigerd. Later kreeg Maduro alsnog gelijk.

Central Banking vroeg of dit voorval het standpunt van andere centrale banken heeft veranderd. Een zeer politieke vraag, waarvan de uitkomst u niet zal verrassen. Ondanks het feit dat de enquête onder voorwaarde van anonimiteit is ingevuld durfde geen van de centrale banken haar twijfels uit te spreken over de betrouwbaarheid van de Bank of England als bewaarder van het goud van centrale banken.

Centrale banken hebben nog steeds vertrouwen in de Bank of England (Bron: Central Banking)

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines