Centrale banken beschermen hun reserves met goudvoorraden

Centrale banken houden sinds jaar en dag goudvoorraden aan om hun vermogen te beschermen in tijden van crisis. Het edelmetaal biedt namelijk niet alleen bescherming tegen valutarisico, ook kent het edelmetaal een negatieve correlatie met andere financiële activa. Zo stijgt de goudkoers in tijden van crisis, wanneer aandelenkoersen dalen en de olieprijs onderuit gaat. De centrale banken van Rusland en Zwitserland demonstreren hoe de goudvoorraad verliezen kan opvangen.

Rusland

De laatste cijfers van de Russische centrale bank laten zien dat Rusland sterk geprofiteerd heeft van de stijging van de goudkoers. In de afgelopen twaalf maanden wist de centrale bank haar goudvoorraad met ongeveer 5% uit te breiden, terwijl de marktwaarde van het goud in dezelfde periode met 40% is gestegen. Dit heeft een sterke stimulans gegeven aan de totale reserves. De waardestijging van het goud was met $36 miljard bijna even groot als de toename van $38,85 miljard aan valutareserves in dezelfde periode.

Rusland bewaart inmiddels meer dan 20% van haar reserves in goud. Daarmee is het land beter voorbereid op een crisis dan in 2008, toen ze amper 3% van haar reserves in goud bewaarde. In april steeg de totale goudvoorraad naar 2.298,6 ton, goed voor een marktwaarde van $126 miljard. Vreemde valuta vertegenwoordigen met $440 miljard nog steeds het grootste deel van de totale reserves. Dit zijn overwegend euro's, Amerikaanse dollars en Chinese yuan.

Rusland heeft de afgelopen jaren niet alleen goud gekocht, ook heeft het land zich beter voorbereid op een lage olieprijs. De daling van de olieprijs in 2008 en 2014 ging nog gepaard met een sterke daling in de valutareserves, maar is nu geen sprake van. De reserves blijven ondanks de coronacrisis en de daling van de olieprijs nog steeds op peil. Dat is dus mede dankzij de stijging van de goudkoers.

In tegenstelling tot 2008 en 2014 teert Rusland dit keer niet in op haar reserves

Deze grafiek laat het effect zien van de waardestijging van de goudvoorraad

Zwitserland

Ook de centrale bank van Zwitserland wist met haar goudvoorraad van ruim 1.000 ton een deel van de verliezen van het eerste kwartaal op te vangen. Zoals u misschien al weet heeft deze centrale bank de afgelopen jaren op grote schaal aandelen opgekocht om de waarde van haar eigen munt omlaag te drukken. Eind 2019 beschikte de centrale bank over een aandelenportefeuille van bijna $100 miljard, bestaande uit overwegend Amerikaanse aandelen.

Zoals u weet zijn de aandelenkoersen in het eerste kwartaal hard gedaald, waardoor de centrale bank een recordverlies van CHF 38,2 miljard rapporteerde. Het verlies op de beleggingen en de valutareserves was zelfs CHF 41,2 miljard. Het nettoverlies viel iets lager uit door een waardestijging van CHF 2,8 miljard op de goudvoorraad. De centrale bank waardeerde haar goudvoorraad - die in omvang gelijk bleef - aan het einde van het eerste kwartaal op CHF 49.923 per kilogram.

De waardestijging van het goud compenseerde slechts een klein deel van de verliezen op de aandelenportefeuille. Desondanks laat het zien hoe centrale banken hun goudreserve kunnen gebruiken om verliezen op te vangen. Westerse landen hebben al veel goud, maar veel opkomende landen moeten nog een inhaalslag maken. Daarom zijn het vooral deze landen die de laatste jaren goud kopen.

Lees ook:

Zwitserse centrale bank leed verlies op haar beleggingen...

...terwijl de waarde van de goudvoorraad steeg

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines