Amerikaanse regering verwacht nog tien jaar negatieve rente?

 

De Amerikaanse regering verwacht dat we nog tien jaar te maken krijgen met negatieve reële rente. Dat blijkt uit de nieuwe begroting die de regering onlangs naar buiten bracht. Economen van de regering Biden voorzien dat de inflatie de komende jaren langzaam zal oplopen tot 2,3%, terwijl de rente op kortlopende leningen veel lager blijft en pas over tien jaar weer op hetzelfde niveau staat als de inflatie.

Ook de 10-jaars rente zal pas in 2024 het niveau van de inflatie overstijgen, wat betekent dat we nog jaren te maken krijgen met een negatieve effectieve rente. Dat terwijl de werkloosheid de komende jaren steeds verder zal dalen tot slechts 3,8%. Dat zou de Federal Reserve juist moeten aansporen om het monetaire beleid te verkrappen.

Natuurlijk kunnen de verwachtingen nog veranderen, maar zoals het er nu uitziet zal sparen de komende jaren verlieslatend blijven. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar zeer waarschijnlijk ook in Europa. Aan deze kant van de oceaan is de rente op staatsleningen immers nog lager, terwijl de inflatie op een vergelijkbaar niveau ligt.

De Amerikaanse regering verwacht de komende tien jaar negatieve reële rente

Langdurig negatieve rente

Zoals we eerder al schreven levert spaargeld al jaren negatief rendement op. Ook al voordat negatieve rente werd ingevoerd was het al niet lucratief om geld voor langere tijd op een spaarrekening te laten staan. Dit om de simpele reden dat de inflatie al jaren hoger is dan de spaarrente. Over lange termijn heeft dat grote gevolgen voor de koopkracht van uw spaargeld.

De Amerikaanse regering geeft met deze nieuwe cijfers een krachtige boodschap af, namelijk dat ze rekening houdt met een rente die nog lange tijd zeer laag blijft. En dat moet ook wel, want het gat in de Amerikaanse begroting is onder leiding van president Biden alleen maar groter geworden. Met grote fiscale stimuleringsprogramma's probeert de regering de economie draaiende te houden. En dat is natuurlijk niet gratis, want de spaarder betaalt daar middels inflatie de rekening voor.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines