De schatkist kan met tientallen miljarden gevuld gaan worden over een periode van enkele decennia als in Nederland schaliegas gewonnen gaat worden, aldus minister Henk Kamp (VVD) van economische zaken. Hij zegt dit op een persconferentie bij een toelichting op het onderzoek naar de risico's van schaliegaswinning in Nederland. Het onderzoek geeft aan dat de risico's beheersbaar zijn.

Wel geeft de minister aan dat het schaliegas minder inkomsten oplevert dan conventioneel gas. Dit wordt veroorzaakt doordat het winningsproces duurder is. Op zijn vroegst zou er in het tweede helft van 2013 begonnen kunnen worden met de proefboringen naar schaliegas. Om dit te bereiken zal het kabinet in oktober een positief besluit moeten nemen ten aanzien van proefboringen en winning van schaliegas.

Na het onderzoek die is uitgevoerd door de ingeniersbureaus Witteveen en Bos, Arcadis en Fugro geeft minister Kamp aan dat hij positief staat tegenover het boren naar schaliegas.
Als voorwaarde geeft hij dat het op een verantwoorde manier gewonnen moet worden, maar dat het dan kan bijdragen aan de economie en de welvaart/koopkracht van de 'gewone mensen'. De minister benadrukt dat bij de afwegingen naast de gevolgen van individuen ook de belangen van heel Nederland meegewogen moeten worden.

De minister geeft aan dat het regionale en lokale bestuur nog aan zet is voordat er een proefboring kan plaatsvinden, indien het kabinet en de tweede kamer ja zeggen tegen de boringen. Alhoewel de minister wel de bevoegdheid heeft om lagere overheid te overrulen als dit gevraagd worden door het nationale belang, het zogenoemde Rijkscoördinatieregeling.