Actuele koersen (kg):
Goud €59.854
Zilver €732
    

Gouden Pensioen

Pensioenfondsen, beleggers, particulieren en zelfs overheden kopen goud, de angst voor een instortende globale economie neemt toe. 

Misschien denkt u erover om het geld dat u spaart voor uw pensioen in goud om te zetten. In deze onzekere tijd zou goud een goede pensioenbasis kunnen zijn. In China bijvoorbeeld beveelt de overheid al een tijdje het bezit van goud aan. Het voornaamste argument om te beleggen in goud is de bescherming tegen inflatie. 

Terwijl de ooit zo sterke Dollar en Euro valuta wankelen, de torenhoge Amerikaanse schuldenlast alleen maar verder toeneemt en de Euro-zone wanhopig probeert haar zwakke Zuid-Europese landen overeind te houden. Noteert de goudprijs jaar op jaar nieuwe records. Daarbij wordt er wereldwijd minder goud gedolven, terwijl de vraag ernaar groeit.

Als particuliere spaarder of belegger heeft u de vrijheid om uw pensioen zelf te regelen. Wanneer u deelneemt in een pensioenfonds bent u afhankelijk van de strategieën van het fondsbeheer. 

Zeker van uw pensioen?

Nederland vergrijst in hoog tempo en dat kost geld. Werkenden betalen nu voor de oudedagsvoorziening van gepensioneerden. Omdat er minder werkenden zijn en meer gepensioneerden wordt het steeds lastiger de pensioenen te blijven betalen.

De pensioenpremie van de deelnemers van pensioenfondsen wordt veelal belegd in staatsobligaties. Het was tot voor kort ondenkbaar dat staatsobligaties minder waard zouden worden. Toch blijken deze beleggingen ook onzeker, aangezien de zwakke Eurolanden Griekenland en Spanje nu met Europese noodfondsen overeind moeten worden gehouden. 

Hierdoor staat de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zwaar onder druk. Het is nog maar de vraag of pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Met de daling komen de pensioenfondsen verder af te staan van de vereiste minimale dekkingsgraad van 105 procent. Een gezond pensioen heeft een dekkingsgraad van 125 procent.

Goud en pensioenfondsen

De DNB meldt dat de portefeuille van een gemiddeld pensioenfonds voor slechts 2,7% uit grondstoffenbeleggingen bestaat, daarvan is hoogstens 5% in goud belegd. In totaal maakt de goudbelegging van een pensioenfonds slechts 0,14% van het totale vermogen uit. 

De Stichting ‘Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken’, met een vermogen van driehonderd miljoen euro, belegde over de afgelopen jaren tot 13% van haar reserves in goud. Achteraf bezien een gouden greep, maar De Nederlandsche Bank (DNB) sommeerde het pensioenfonds in 2011 om het gekochte goud grotendeels te verkopen. Beleggingen in staatsobligaties bieden volgens DNB meer zekerheid en de positie in goud moest worden afgebouwd naar 1% tot 3%. Als u een goudpensioen in eigen beheer opbouwt, hebt u met dit soort gekkigheid niets van doen. 

Bouw uw eigen gouden pensioen

In deze periode van financiële en economische crisis is de opbouw en uitkering van een solide pensioen niet langer vanzelfsprekend door vergrijzing en tegenvallende beleggingsresultaten. De pensioenfondsen schuiven steeds meer garanties van zich af en leggen de verantwoordelijkheden voor uw pensioen bij uzelf. Zorg daarom dat u een veilige en waardevaste troef in handen heeft, een gouden pensioen.

Zou u meer informatie willen ontvangen over de aankoop van edelmetalen? 

Wij beantwoorden graag uw vragen per e-mail info@hollandgold.nl of telefonisch +31(0)88 - 4688 400