Contante transacties

Wij accepteren contante betalingen en conformeren ons daarbij aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op alle contante betalingen van € 10.000 of meer is de WWFT van toepassing. U kunt hieronder lezen wat dit voor u betekent: 

- Bij het kopen van beleggingsgoud en zilver vanaf € 10.000 per transactie is het tonen van een legitimatiebewijs verplicht.

- Bij contante betalingen vanaf € 10.000 per transactie dienen wij een kopie van uw legitimatiebewijs op te nemen in onze administratie, conform de WWFT.

- De objectieve meldingsplicht is van toepassing op contante transacties vanaf € 25.000.

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van kracht. Met de WWFT is nieuwe Europese wetgeving in de Nederlandse wetgeving verwerkt en zijn de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) samengevoegd. Met de komst van de WWFT vervallen de WID en de Wet MOT.

De belangrijkste punten van de WWFT zijn het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Alle handelaren in goederen zijn gebonden aan de WWFT als er een bedrag van €10.000 of meer wordt afgerekend in contanten. Er zijn grofweg twee verplichtingen waar de handelaar in dat geval aan moeten voldoen, het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.

 

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek houdt in dat wij moeten weten met wie wij zaken doen. Wanneer u beleggingsgoud koopt bent u vanaf € 10.000 per transactie verplicht een legitimatiebewijs te tonen. Bij contante betalingen vanaf € 10.000 per transactie dienen wij een kopie van uw identiteitsbewijs te bewaren. Wij zijn als handelaar gebonden aan deze administratieve verplichting en conformeren hiermee ons aan de WWFT.

 

Meldingsplicht

De meldingsplicht geldt bij een contante betaling vanaf € 25.000. De WWFT schrijft voor dat een edelmetaalhandel altijd melding moet doen bij de verkoop van edele metalen wanneer er een bedrag van € 25.000 of meer in contanten wordt betaald. Een dergelijke ongebruikelijke transactie wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FUI). 

 

Identificatie beleggingsgoud

Voor de verkoop van beleggingsgoud is er vanaf € 10.000,- legitimatie verplicht. Dit in verband met de Wet Omzetbelasting.