Alert

Vanaf nu is het mogelijk om u door Hollandgold te laten informeren over een product dat u wenst aan te schaffen wanneer dit niet direct verkrijgbaar is. Daarbij is het ook mogelijk om een melding te ontvangen wanneer een product een door u bepaald koersdoel heeft bereikt. Deze service bieden wij kosteloos aan.

Vul hieronder het product en/of koersdoel in, zodat wij u hierover kunnen informeren. 

* Verplichte velden