• Meer dan 50.000 tevreden klanten
  • AFM vergunning
  • Verzekerde en discrete levering

Actuele koersen (kg): Goud: €58.041 | Zilver: €709

1:00

37. Mag de overheid goud opeisen (confisqueren)?

In beginsel moeten we deze vraag bevestigend beantwoorden. Allereerst is het goed om een onderscheid te definiëren tussen confisqueren en ‘nationaliseren’. Bij confisqueren neemt de staat het goud in beslag en staat hier geen vergoeding tegenover. Bij een ‘nationalisatie’ eist de staat ook het goud op, maar zet hier een vergoeding tegenover. Dit laatste hebben we ook gezien bij de ABN Amro bank die in 2008 genationaliseerd is.

De Nederlandse staat heeft zowel de mogelijkheid van confisqueren als nationaliseren. De minister van Financiën heeft op grond van de Noodwet Financieel Verkeer ( 25 mei 1978), artikel 26, de bevoegdheid om gouden munten, fijn goud, onbewerkt goud of halffabricaat te vorderen van ingezetenen van Nederland. Op grond van de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden (3 april 1996) en de hierin genoemde afroep van de noodtoestand kan deze noodwet in werking worden gesteld.

Dat de theoretische mogelijkheid er is dat de Nederlandse staat het goud in beslag kan nemen wil niet zeggen dat deze kans ook in de praktijk reëel is. Een dergelijke actie zal niet zonder meer geaccepteerd worden door de Nederlandse burger. Daarbij is een confiscatie lastig uitvoerbaar. Er is geen register van goudbezit en daarbij is goud in veel verschillende vormen aanwezig. Zo wordt er volgens deze wet geen mogelijkheid gegeven voor het confisqueren van sieraden. Maar dat de mogelijkheid van confiscatie er is blijft een feit.

In Nederland is deze confiscatie of nationalisering van goud nooit voorgekomen. De Verenigde Staten is een goed voorbeeld waar wel een nationalisering van goud is voorgekomen.

In 1933 heeft President Roosevelt, onder Executive Order No. 6102, de gehele Amerikaanse particuliere goudvoorraad opgeëist. Het werd verboden om goud in bezit te hebben en de burgers werden verplicht om hun goud in te leveren bij de FED. Hierbij was er wel een compensatie van $ 20,67 per troy ounce (31,1 gram) voor het goud. De reden die genoemd werd was het sterker maken van de dollar die door de economisch depressie aanzienlijk verzwakt was. Critici spreken over een grote goudroof, aangezien de FED in 1934 de prijs op $ 35,- vaststelde.

De confiscatie van goud is aannemelijker dan voor zilver. Goud is tenslotte jarenlang gebruikt als goudstandaard en dit zou een belangrijke reden voor confiscatie kunnen zijn. Voor dit gevaar zou zilver dan een veiliger haven zijn dan goud.

>> Terug naar het overzicht